ימאות (תש"ל)

סינון
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
קֶשֶׁר קשר במובן הרחב, הכולל גם רכסים וענדים
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
רֶכֶס רכס קשר של חבל בחבל
העתק
ימאות (תש"ל, 1970)
עֶנֶד ענד קשר של חבל מסביב לגוף כלשהו
דלג למונחים