הידרולוגיה (תשל"א)

סינון
העתק
העתק
הידרולוגיה (תשל"א, 1971)
הִידְרוֹגְרָמָה* הידרוגרמה*
* במילון המקורי כתוב: הִידְרוֹגְרַמָּה
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
הידרולוגיה (תשל"א, 1971)
אֲשֶׁדֶת אשדת קטע מרוץ יותר תלול מאשד ופחות תלול ממפל; מ"ר אֲשָׁדוֹת
העתק
העתק
הידרולוגיה (תשל"א, 1971)
שְׁחִיקָה שחיקה פחיתת האבן המתגלגלת בזרם המים
העתק
העתק
העתק
הידרולוגיה (תשל"א, 1971)
חֶסֶם חסם רכס של חול, אבנים וכד', הנמצא בקרבת שפך נהר או מקביל לחוף וקרוב לו והמכוסה מים בשעת הגיאות לפחות
העתק
הידרולוגיה (תשל"א, 1971)
שִׂרְטוֹן שרטון מ"ר שִׂרְטוֹנִים; משקעי חול, אבנים וכד', שהפחיתו את עומק המים עד כדי סיכון השיט
העתק
הידרולוגיה (תשל"א, 1971)
רְדֵדָה רדדה מקום בים או בנהר, שהמים שם אינם עמוקים כדי שיט
העתק
הידרולוגיה (תשל"א, 1971)
גְּבֵהָה גבהה שטח מורם בקרקע של הים או של נהר, נרחב למדי ומוקף מים עמוקים יותר, אך גם בו השיט אפשרי
דלג למונחים