טלפונאות [אלקטרוניקה] (תרפ"ט)

סינון
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מַצְמֵד קוֹנִי* מצמד קוני*
* במילון המקורי כתוב: מַצְמֵד קוֹנָאִי
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
רֶשֶׁת הֲגָנָה* רשת הגנה*, רֶשֶׁת חוּט הֲגָנָה* רשת חוט הגנה*
* במילון המקורי כתוב: רֶשֶׁת הַגָּנָה
* במילון המקורי כתוב: רֶשֶׁת חוּט הַגָּנָה
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מַכְשִׁירֵי הֲגָנָה* מכשירי הגנה*
* במילון המקורי כתוב: מַכְשִׁירֵי הַגָּנָה
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
תּוֹפַעַת עֲטָרָה* תופעת עטרה*
* במילון המקורי כתוב: תּוֹפָעַת עֲטָרָה
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
תַּחֲנָה* תחנה*
* במילון המקורי כתוב: תַּחְנָה
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
עֲקֹם הָעֹמֶס* עקום העומס*
* במילון המקורי כתוב: עֲקוֹם הָעֹמֶס
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אַגָּס* אגס*
* במילון המקורי כתוב: אֲגָס
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
חֹד הֶעָקֹם* חוד העקום*
* במילון המקורי כתוב: חֹד הֶעָקוֹם
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: מִמְסָרָה
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
בֹּהַק* בוהק*
* במילון המקורי כתוב: בּוֹהַק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
סְטָטוֹר* סטטור*
* במילון המקורי כתוב: סְטַטּוֹר
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מָאוֹר לִשְׁעַת הַדְּחָק* מאור לשעת הדחק*
* במילון המקורי כתוב: מָאוֹר לִשְׁעַת הַדְּחַק
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מוֹמֵנְט הַסִּיבוּב* מומנט הסיבוב*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְט הַסִּבּוּב
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
נְחִיר אֲוִיר* נחיר אוויר*
* במילון המקורי כתוב: נְחִיר אֲוֵיר
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מְנוֹרַת רַדְיוֹ* מנורת רדיו*
* במילון המקורי כתוב: מְנוֹרַת רָדְיוֹ
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אוֹמֵטֶר* אומטר*
* במילון המקורי כתוב: אוֹמְמֶטֶר
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אוֹמֵטֶר שֶׁל גֶּשֶׁר* אומטר של גשר*
* במילון המקורי כתוב: אוֹמְמֶטֶר שֶׁל גֶּשֶׁר
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
כַּפְתּוֹר כפתור ר' כַּפְתּוֹרִים

button button pl. buttons
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
זַמְזַם* זמזם*
* במילון המקורי כתוב: זַמְזָם
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
סוּגַר* סוגר*
* במילון המקורי כתוב: סוּגָר
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
חֲבָק חבק ר' חֲבָקִים
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
דִּסְקוּס* דסקוס*
* במילון המקורי כתוב: דִּיסְקוּס
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)

duct duct cable duct
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
קוּף קוף ר' קוּפִים

eylet eylet pl. eylets
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מַתְכֹּנֶת* מתכונת*
* במילון המקורי כתוב: מַתְכּוֹנֶת
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
נְיַר זְכוּכִית* נייר זכוכית*
* במילון המקורי כתוב: נְיָר זְכוּכִית
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
מַכְתֵּב מוֹרְס* מכתב מורס*
* במילון המקורי כתוב: מַכְתֵּב מֹרְזְ
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
פֶּתֶק* פתק*
* במילון המקורי כתוב: פְּתָק
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
חֻלְיָה חוליה ס' חֻלְיַת-; ר' חֻלְיוֹת

link link pl. links; (U-link)
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: מַלְקֶטֶת
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
שׁוֹשַׁן* שושן*
* במילון המקורי כתוב: שׁוֹשָׁן
העתק
אלקטרוניקה (תרפ"ט, 1929)
אֻכָּף* אוכף*
* במילון המקורי כתוב: אוּכָף
דלג למונחים