מטבח [כלכלת הבית] (תרצ"ח)

סינון
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
מָרָק מרק כגון: מְרַק-בָּשָׂר, מְרַק-חָלָב, מְרַק-יְרָקוֹת, מְרַק-פֵּרוֹת, מְרַק-גְּרִיסִים
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
חֲמִיצָה חמיצה בארשטש, כגון: חֲמִיצַת-כְּרוּב, חֲמִיצַת-סֶלֶק, חֲמִיצַת-תֶּרֶד
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
כֻּפְתָּה כופתה כגון: כֻּפְתַּת-מֹחַ, כֻּפְתַּת-מַצָּה
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
צָלִי צלי כולל: צְלִי-אֵשׁ וּצְלִי-קְדֵרָה הנקרא באידיש: ראָסעלפלייש
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
צְלִי-שִׁפּוּד* צלי-שיפוד* בשר צלוי על שפוד
* במילון המקורי כתוב: צְלִי-שַׁפּוּד
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
קְצִיץ* קציץ* באידיש: קלאָפס
* במילון המקורי כתוב: קָצִיץ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
כֻּפְתָּה כופתה ר' כֻּפְתָּאוֹת
עדכון: ברבים גם: כֻּפְתּוֹת
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
לְבִיבָה לביבה שם כולל כל עוגות ומאכלי בצק ממולאים
המונח המעודכן: כִּיסָן
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
צַפִּיחִית צפיחית דפי בצק מונחים זה על זה וביניהם מיני מתיקה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
סָלָט* סלט*
* במילון המקורי כתוב: סַלַּט
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
מְלִיא* מליא* רבים: מְלִיאִים; עלי ירק ממולאים בשר, אורז וכדומה
* במילון המקורי כתוב: מָלִיא
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
מְלִית מלית החומר שבו ממלאים את המליאים, הלביבות וכו'
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
דַּיְסַת-עַגְבָנִיּוֹת* דייסת-עגבניות*, מְחִית-עַגְבָנִיּוֹת* מחית-עגבניות*
* במילון המקורי כתוב: דֵּיסַת-עַגְבָּנִיּוֹת
* במילון המקורי כתוב: מְחִית-עַגְבָּנִיּוֹת
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
לֶפֶד לפד ר' לְפָדִים
המונח המעודכן: לִפְתָּן
העתק
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
בָּצֵק בצק סמ' בְּצַק; (כגון: בְּצַק-עָלִים, בְּצַק-כְּרוּכִית, וכו')
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
בְּצֵק נָא* בצק נא* בָּצֵק-אָפוּי נָא, בָּצֵק-אָפוּי לְמֶחֱצָה
* במילון המקורי כתוב: בְּצַק נָא
העתק
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
הִכְסִיף* הכסיף* פני הבצק
* במילון המקורי כתוב: הַכְסֵף
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
לֶחֶם שָׁחֹר* לחם שחור*
* במילון המקורי כתוב: לֶחֶם שָׁחוֹר
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
צְנִים* צנים* ר' צְנִימִים
* במילון המקורי כתוב: צָנִים
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
פַּחְזָנִית* פחזנית*
* במילון המקורי כתוב: פַּחֲזָנִית
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
קְרִישׁ* קריש*
* במילון המקורי כתוב: קָרִישׁ
העתק
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
מַשְׁקֶה משקה ר' מַשְׁקִים, מַשְׁקָאוֹת
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
תֶּה* תה*
* במילון המקורי כתוב: תֵּה
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
עָסִיס עסיס מוהל פרות מרוקח, מתוקן בסוכר
דלג למונחים