מטבח [כלכלת הבית] (תרצ"ח)

סינון
העתק
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
פֶּחָם פחם ר' פֶּחָמִים, סמ' פַּחֲמֵי
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
מַבְשֵׁלָה מבשלה סמ' מַבְשֵׁלַת; ר' מַבְשֵׁלוֹת, סמ' מַבְשְׁלוֹת
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
מַטְחֵנָה מטחנה ר' מַטְחֵנוֹת; כגון: מַטְחֵנַת-בָּשָׂר, מַטְחֵנַת-קָפֶה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
מַסְחֵט מסחט ר' מַסְחֲטִים

squeezer squeezer lemon squeezer, orange squeezer
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
מַרְסֵק מרסק רבים: מַרְסְקִים
המונח המעודכן: מַמְעֵךְ
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
מְקַפָּה מקפה הכף המסירה את הזוהמה מעל פני התבשיל
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
מַצֶּקֶת מצקת כף גדולה ליצוק בה את האוכל אל הקערה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
שִׁפּוּד* שיפוד*
* במילון המקורי כתוב: שַׁפּוּד
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
טְפִי* טפי* ר' טַפִּיִּים; בקבוק שפיו עשוי לטפטף
* במילון המקורי כתוב: טַפִּי
ברבים: טְפָיִים
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
מִרְוָח מרווח ארגז מרושת למזון שיבא בו האויר
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
הערת המזכירות המדעית: היום משמש מִבְרֶשֶׁת אֲפִיָּה או מִבְרֶשֶׁת.
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
שְׁבִילָה שבילה מפה ארוכה וצרה ששמים על המפה הגדולה לאורך השולחן
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
קֵיסָם* קיסם* ר' קִסְּמִים
* במילון המקורי כתוב: קִסֵּם
עדכון: ברבים קֵיסָמִים
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
פִּנְכָּה פנכה כלי שטוח להגשת בשר ודגים
העתק
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
מַזְלֵג מזלג ר' מִזְלָגוֹת
עדכון: ברבים מַזְלְגוֹת
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
כּוֹס כוס ר' כּוֹסוֹת; בדרך כלל נ'
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
צַרְצוּר צרצור כד חרס שיש בו מסננת של חרס בפיו או סמוך לפיו
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
אַנְטָל אנטל כלי לנטילת ידים
המונח המעודכן: נַטְלָה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
מְשׁוּפָה משופה מעין ספוג עשוי חוטי ברזל לשפשוף כלים
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
גִּיגִית* גיגית* כלי נחושת גדול לכבוס
* במילון המקורי כתוב: גִּגִּית
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
דּוּד דוד ר' דּוּדִים
עדכון: ברבים גם דְּוָדִים
העתק
דלג למונחים