אפידמיולוגיה [רפואה] (תשפ"א)

סינון
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
אִתּוּר מַגָּעִים איתור מגעים זיהוי אנשים שהיו במגע עם חולה מאומת במחלה מידבקת
העתק
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
הִתְפָּרְצוּת התפרצות של מגפה; או מגפה באזור מצומצם או באוכלוסייה מצומצמת
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
מְגַמַּת תַּחְלוּאָה מגמת תחלואה מְגַמָּה עִתִּית בשיעורי התחלואה או במאפייניה
העתק
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
סְקִירַת סִפְרוּת שִׁיטָתִית סקירת ספרות שיטתית, סְקִירָה שִׁיטָתִית סקירה שיטתית סקירה מקיפה של המחקרים שנעשו בנושא מסוים וסיכום ממצאיהם; נכללים בסקירה שיטתית רק מחקרים העונים על אמות מידה מוגדרות מראש
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
עָלִיל עליל תואר לבעל סיכון מוגבר להיפגע מחשיפה לדבר נתון בגלל גורמים תוֹכיים (אנדוגניים), כגון גיל. השוו פָּגִיעַ
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
עֲלִילוּת עלילות מצב של סיכון מוגבר להיפגע מחשיפה לדבר נתון בגלל גורמים תוֹכיים (אנדוגניים), כגון גיל. השוו פְּגִיעוּת
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
פָּגִיעַ פגיע תואר לבעל סיכון מוגבר להיפגע מחשיפה לדבר נתון בגלל גורמים חוּציים (אקסוגניים), כגון תפקיד בעבודה. השוו עָלִיל
העתק
רפואה (תשפ"א, 2021)
פְּגִיעוּת פגיעות מצב של סיכון מוגבר להיפגע מחשיפה לדבר נתון בגלל גורמים חוּציים (אקסוגניים), כגון תפקיד בעבודה. השוו עֲלִילוּת
דלג למונחים