אפידמיולוגיה [בריאות הציבור] (תשפ"א)

סינון
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
אִתּוּר מַגָּעִים איתור מגעים זיהוי אנשים שהיו במגע עם חולה מאומת במחלה מידבקת
העתק
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
הִתְפָּרְצוּת התפרצות של מגפה; או מגפה באזור מצומצם או באוכלוסייה מצומצמת
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
מְגַמַּת תַּחְלוּאָה מגמת תחלואה מְגַמָּה עִתִּית בשיעורי התחלואה או במאפייניה
העתק
העתק
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
סְקִירַת סִפְרוּת שִׁיטָתִית סקירת ספרות שיטתית, סְקִירָה שִׁיטָתִית סקירה שיטתית סקירה מקיפה של המחקרים שנעשו בנושא מסוים וסיכום ממצאיהם; נכללים בסקירה שיטתית רק מחקרים העונים על אמות מידה מוגדרות מראש
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
עָלִיל עליל תואר לבעל סיכון מוגבר להיפגע מחשיפה לדבר נתון בגלל גורמים תוֹכיים (אנדוגניים), כגון גיל. השוו פָּגִיעַ
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
עֲלִילוּת עלילות מצב של סיכון מוגבר להיפגע מחשיפה לדבר נתון בגלל גורמים תוֹכיים (אנדוגניים), כגון גיל. השוו פְּגִיעוּת
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
פָּגִיעַ פגיע תואר לבעל סיכון מוגבר להיפגע מחשיפה לדבר נתון בגלל גורמים חוּציים (אקסוגניים), כגון תפקיד בעבודה. השוו עָלִיל
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
פְּגִיעוּת פגיעות מצב של סיכון מוגבר להיפגע מחשיפה לדבר נתון בגלל גורמים חוּציים (אקסוגניים), כגון תפקיד בעבודה. השוו עֲלִילוּת
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
יְעִילוּת יעילות השגת מטרה בעלות נמוכה
המונח נוסף למילון בשנת תשפ"ב
דלג למונחים