אפידמיולוגיה (תשפ"א)


 מונחי חקר הבריאות באוכלוסייה (אפידמיולוגיה)
 
את רשימת המונחים בתחום חקר הבריאות באוכלוסייה (אפידמיולוגיה) הכינה הוועדה למונחי בריאות הציבור של האקדמיה.

הוועדה החלה את דרכה בראשית שנת תשע"ד (20 באוקטובר 2013) ביוזמת רופאי בריאות הציבור – לאחר שהוכר הצורך בוועדה מיוחדת לתחום זה, נוסף על הוועדה למונחי רפואה שפעלה באקדמיה באותו הזמן. הוועדה מכינה רשימות מונחים נוספות בכמה תחומים, ובהם רפואה מונעת, קידום בריאות ועישון.

בוועדה חברו רופאים מומחים בבריאות הציבור וכן מומחית מתחום מדעי החברה וההתנהגות ומומחה לסטטיסטיקה ונציגות האקדמיה ללשון העברית. חברי הוועדה: מקרב אנשי המקצוע – ד"ר מילכה דונחין (יו"ר), פרופ' רחלי דנקנר, פרופ' אלכס לבנטל (עד אמצע תשע"ה), פרופ' ורדה סוסקולני, פרופ' משה פולק, פרופ' ליטל קינן־בוקר; מטעם האקדמיה – חברת האקדמיה פרופ' יהודית הנשקה ועובדת האקדמיה ד"ר טובה שטראוס שרברין.
מרכזות הוועדה מן המזכירות המדעית של האקדמיה: רחל סליג (עד ראשית תשע"ה), טובה שטראוס שרברין (מראשית תשע"ה עד אמצע תש"ף), רונית גדיש (מאמצע תש"ף).

הרשימה נשלחה לביקורת אנשי המקצוע וחברי האקדמיה בתשרי תשפ"א, אוקטובר 2020, ונדונה שוב בוועדה. הרשימה נדונה ואושרה בוועדת המינוח המרכזית בישיבתה בכסלו תשפ"א, דצמבר 2020.

הרשימה הוגשה למליאת האקדמיה ללשון העברית בישיבתה בי"ב בשבט תשפ"א, 25 בינואר 2021, ואושרה בה.

המונחים ברשימה מסודרים לפי נושאים, ובתוך כל נושא – בסדר א"ב עברי או בסדר ענייני או בשילוב בין השניים.