פיזיקה: חשמל ומגנטיות (תשל"ו)

סינון
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
חֹזֶק הַדִּיאֵלֶקְטְרָן* חוזק הדיאלקטרן*, חֹזֶק דִּיאֵלֶקְטְרִי* חוזק דיאלקטרי*
* במילון המקורי כתוב: חֹזֶק הַדִּיאֱלֶקְטְרָן
* במילון המקורי כתוב: חֹזֶק דִּיאֱלֶקְטְרִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
מְקַדֵּם דִּיאֵלֶקְטְרִי* מקדם דיאלקטרי*, מְקַדֵּם הַדִּיאֵלֶקְטְרָן* מקדם הדיאלקטרן*, קָבוּעַ דִּיאֵלֶקְטְרִי* קבוע דיאלקטרי* מונח מיושן
* במילון המקורי כתוב: מְקַדֵּם דִּיאֱלֶקְטְרִי
* במילון המקורי כתוב: מְקַדֵּם הַדִּיאֱלֶקְטְרָן
* במילון המקורי כתוב: קָבוּעַ דִּיאֱלֶקְטְרִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
מְחוֹלֵל אֵלֶקְטְרוֹסְטָטִי* מחולל אלקטרוסטטי*, גֵּנֵרָטוֹר אֵלֶקְטְרוֹסְטָטִי* גנרטור אלקטרוסטטי*
* במילון המקורי כתוב: מְחוֹלֵל אֱלֶקְטְרוֹסְטָטִי
* במילון המקורי כתוב: גֵּנֵרָטוֹר אֱלֶקְטְרוֹסְטָטִי
דלג למונחים