פיזיקה: מכניקה (תשל"ג)

סינון
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
טָכוֹמֵטֶר* טכומטר*
* במילון המקורי כתוב: טָכוֹמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
בָּרוֹמֵטֶר* ברומטר*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
וֶנְטוּרִימֵטֶר* ונטורימטר*
* במילון המקורי כתוב: וֶנְטוּרִימֶטֶר
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
שְׁפוֹפֶרֶת פְּרַנְטְל* שפופרת פרנטל*
* במילון המקורי כתוב: שְׁפוֹפֶרֶת פְּרַאנְטְל
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
גִּירוֹסְקוֹפּ* גירוסקופ*, סְבִיבוֹן סביבון
* במילון המקורי כתוב: גִּירוֹסְקוֹףּ
דלג למונחים