הידרוליקה (תשכ"ג)

סינון
העתק
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מַד מַיִם מד מים מ"ר מַדֵּי מַיִם
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מַד וֶנְטוּרִי מד ונטורי, וֶנְטוּרִימֵטֶר* ונטורימטר*
* במילון המקורי כתוב: וֶנְטוּרִימֶטֶר
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
פֶּתַח דִּיאַפְרַגְמָה* פתח דיאפרגמה*
* במילון המקורי כתוב: פֶּתַח דְּיָפְרַגְמָה
העתק
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מַד לַחַץ מד לחץ, מָנוֹמֵטֶר* מנומטר*
* במילון המקורי כתוב: מָנוֹמֶטֶר
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מַד לַחַץ הֶבְדֵּלִי מד לחץ הבדלי, מָנוֹמֵטֶר הֶבְדֵּלִי* מנומטר הבדלי*, מַד לַחַץ דִּיפֵרֶנְצִיָּאלִי* מד לחץ דיפרנציאלי*, מָנוֹמֵטֶר דִּיפֵרֶנְצִיָּאלִי* מנומטר דיפרנציאלי*
* במילון המקורי כתוב: מָנוֹמֶטֶר הֶבְדֵּלִי
* במילון המקורי כתוב: מַד לַחַץ דִּיפֵרֶנְצְיָלִי
* במילון המקורי כתוב: מָנוֹמֶטֶר דִּיפֵרֶנְצְיָלִי
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מִיקְרוֹמָנוֹמֵטֶר* מיקרומנומטר*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמָנוֹמֶטֶר
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מַד זֶרֶם מַדְחֲפִי* מד זרם מדחפי*
* במילון המקורי כתוב: מַד זֶרֶם מַדְחֵפִי
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
מַד רוּחַ מד רוח, אָנֵמוֹמֵטֶר* אנמומטר*
* במילון המקורי כתוב: אָנֵמוֹמֶטֶר
העתק
הידרוליקה (תשכ"ג, 1963)
סֵפֶל ספל בטורבינה

bucket bucket in turbine
העתק
דלג למונחים