סוציולוגיה (תשע"ו)

סינון
העתק
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אַלְטְרוּאִיזְם (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אלטרואיזם (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
שִׁנּוּי שינוי גם התהליך וגם התוצאה
העתק
חלופות תקניות : תֹּקֶף מִבְנֶה
להרחבה
חלופות תקניות : תוקף מבנה
להרחבה
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
הַבָּעָתִי הבעתי כגון פעילות הבעתית, מנהיגות הבעתית

expressive expressive e. g. expressive leadership
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
שָׂדֶה שדה תחום נרחב של מחקר

field field broad area of research
העתק
העתק
חלופות תקניות : מַחֲוָן
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְדִּיקָטוֹר (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : מחוון
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינדיקטור (לועזי)
להרחבה
דלג למונחים