סוציולוגיה (תשע"ו)


הקדמה – המילון למונחי סוציולוגיה

הוועדה למונחי הסוציולוגיה הוקמה בשנת תשנ"ג (1993) בחיפה בשיתוף האגודה הסוציולוגית הישראלית. יזם את הקמתה ד"ר שמעון שוּר והוא גם עמד בראשה עד שנת תשנ"ז. בהמשך קיבלה עליה את התפקיד ד"ר דבורה קלקין-פישמן מאוניברסיטת חיפה.

הרשימה מונה כ־1,900 מונחים בתחומים האלה: (א) מונחים כלליים, (ב) ארגונים, (ג) אתניות, (ד) בריאות, (ה) משפחה, (ו) ריבוד, (ז) תאוריה, (ח) תנועות חברתיות.

הוועדה עשתה מאמץ גדול למצוא חלופות עבריות למילים לועזיות, והמילון עשיר בחידושים. מקצת ההצעות לחידושים נדחה או היה שנוי במחלוקת, והמשימה הועברה לטיפולן של ועדות אחרות.

חברי הוועדה

אנשי המקצוע: ד"ר דבורה קלקין-פישמן (יו"ר הוועדה, סוציולוגית, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה); פרופ' רותי כץ הפקולטה ל מדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה); פרופ' יצחק סמואל (סוציולוגיה של ארגונים, אוניברסיטת חיפה); פרופ' סמי סמוחה (דקן הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה); ד"ר לאה הגואל (הפקולטה לרפואה, הטכניון);

חבר האקדמיה: פרופ' עוזי אורנן.

חברי הוועדה בעבר

אנשי המקצוע: ד"ר שמעון שוּר (אוניברסיטת חיפה, יו"ר עד תשנ"ז); ד"ר עובדיה שפירא (אוניברסיטת חיפה; יו"ר בתשנ"ז–תשנ"ח); פרופ' יהודית שובל (סוציולוגיה של הבריאות, האוניברסיטה העברית); ד"ר אורנה בלומן (גאוגרפיה אנושית, אוניברסיטת חיפה); ד"ר טובה בנסקי (המכללה למנהל [תנועות חברתיות]); חברי האקדמיה: פרופ' משה אזר (ז"ל), פרופ' אילן אלדר.

הערה: מקצת המונחים בתחום המשפחה הם פרי דיוני הוועדה למונחי המשפחה המשולבת והמשפחה החדשה שפעלה באקדמיה בשנת תשע"ג (2013). חבריה: ד"ר אחמד חליחל (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), ד"ר צבי טריגר (המכללה למנהל), ד"ר פרץ סגל (משרד המשפטים), גלי סמבירא (דוקטורנטית בלימודי מגדר, אוניברסיטת בר־אילן), פרופ' סיליה פסברג (האוניברסיטה העברית), נעמה צבר בן־יהושע (אוניברסיטת תל אביב), עו"ד אירית רוזנבלום (ארגון משפחה חדשה), בלהה רוזנברג (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), עו"ד יהושע שופמן (לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה), פרופ' פנחס שיפמן (המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן). חברי האקדמיה: פרופ' שלמה נאה וצרויה שלו; מן המזכירות המדעית של האקדמיה: רונית גדיש וד"ר טובה שרברין.

הכנת הרשימה במזכירות המדעית של האקדמיה: הרשימה נבנתה משתי רשימות שהגישה הוועדה בשנים תשס"ג–תשס"ה ובשנת תשס"ח – אחת מהן אף הופצה לחברי האקדמיה. בשנים תשע"ג–תשע"ה נערכו הרשימות במזכירות המדעית: אוחדו, נבדקו ביסודיות, נופו ותוקנו – בעצה אחת עם יו"ר הוועדה ועם אנשי המקצוע בוועדה. נערכה השוואה למונחי האקדמיה שאושרו בעבר ולמילון למונחי גאוגרפיה אנושית (בהכנה) ששוקדת עליו ועדת מינוח מקצועית מטעם האקדמיה הפועלת באוניברסיטת בן-גוריון. כמו כן נערכו תיאומים עם הוועדות למונחי מדע המדינה ולמונחי בריאות הציבור שהוקמו לא מכבר באקדמיה.

הדיון ברשימה בוועדת המינוח המרכזית: בשל גודל הרשימה קיבלו עליהם חברי ועדת המינוח המרכזית לעיין כל אחד בפלח מן הרשימה ולהעיר את הערותיהם. ההערות הועברו לעיונם של אנשי המקצוע בוועדה. הדיון בוועדת המינוח המרכזית התמקד בחידושים, בשינויי קביעה ובמונחים שהיו עליהם הערות, והוא נערך בשלוש ישיבות בסוף שנת תשע"ה ובתחילת תשע"ו (2015).

המילון נדון ואושר במליאת האקדמיה ללשון העברית בישיבתה ביום ט"ז בטבת תשע"ו, 28 בדצמבר 2015 (ישיבה שמ"ג).