איכות הסביבה (תשע"א)

סינון
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
אִבְטוּל אבטול טיפול באתר שהיה כור גרעיני כדי להחזירו למצב נקי מחומר רדיואקטיבי, לאחר הפסקת שירותו
העתק
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
הַטְמָנָה רְדוּדָה הטמנה רדודה הטמנת פסולת רדיואקטיבית בשכבה רדודה
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
הַקְבָּעָה הקבעה הפיכה ללא-נע, לא-אקטיבי
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
חֲשִׂיפַת אָדָם מִן הַשּׁוּרָה חשיפת אדם מן השורה הקרינה שסופג פרט מן הציבור הרגיל, שאינו מקצועי ואינו מטופל, הנמצא בסביבת האירוע
העתק
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
מִטְמָן רָדוּד מטמן רדוד אתר להטמנת פסולת רדיואקטיבית בשכבה רדודה
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
מָנָה תַּעֲסוּקָתִית מנה תעסוקתית מנת קרינה שסופג הפרט בסביבת העבודה
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
מְנַת אָדָם מִן הַשּׁוּרָה מנת אדם מן השורה מנת קרינה שסופג פרט מן הציבור בסביבת האירוע
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
מָקוֹר נְקֻדָּתִי מקור נקודתי של זיהום, קרינה וכיו"ב

point source point source of pollution, radiation etc.
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
מָקוֹר קַוִּי מקור קווי של זיהום, קרינה וכיו"ב

line source line source of pollution, radiation etc.
העתק
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
קַרְנֵי רֶנְטְגֶן* קרני רנטגן*
* במילון המקורי כתוב: קַרְנֵי רֶנְטְגֶּן
חלופות תקניות : קַרְנֵי אִיקְס
להרחבה
חלופות תקניות : קרני איקס
להרחבה
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
תִּרְחוּף חוֹזֵר תרחוף חוזר של מה ששקע אחרי התרחוף
דלג למונחים