תכנון מרחבי (תשמ"ה)

סינון
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
דֶּרֶךְ דרך כל רצועת-קרקע המשמשת למעבר בני-אדם, בעלי-חיים וכלי-רכב
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
כְּבִישׁ כביש רצועה סלולה ומעובדת, המהווה חלק של דרך או כולה, והמשמשת לנסיעות כלי-רכב
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
רְחוֹב רחוב דרך בעיר או באזור מבונה אחר, שלאורכה בתים לפחות בצד אחד
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
סִמְטָה סמטה רחוֹב צר, על-פי-רוב בלי מדרכות
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שְׁבִיל שביל דרך צרה, המיועדת להולכי-רגל או לבהמות, ואינה צמודה לכביש
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
כִּכָּר כיכר שטח ציבורי פתוח עם דרך המקיפה אותו; על פי רוב הכיכר עגולה ומוקפת בניינים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
רְחָבָה רחבה שטח רחב רציף, במקום מבונה, על פי רוב סמוך לבניין
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
גֶּשֶׁר מִזְדַּקֵּף גשר מזדקף שחלקו או כולו מתרומם על ידי סיבוב סביב ציר אופקי
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
גֶּשֶׁר מִתְרוֹמֵם גשר מתרומם כולו או חלקו זז כלפי מעלה כשהוא נשאר אופקי
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
וִיָּדוּקְט* ויידוקט*
* במילון המקורי כתוב: וִיָדוּקְט
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִפְלָשׁ מפלש מעבר מקוֹרה בין רחוב לרחוב, ומצדדיו על פי רוב חנויות ובתי-עסק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִסָּעָה מיסעה השכבה או כלל השכבות, המהוות את הכביש
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִפְרָדָה מפרדה משטח או מתקן, שאינו סתם פס-צבע, המשתרע לאורך בין שני כבישים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שׁוּל שול כגון: שול-הדרך. מ"ר: שׁוּלַיִם
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
רְצִיף* רציף* כגון: בתחנת רכבת או בתחנת אוטובוסים
* במילון המקורי כתוב: רָצִיף
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
רְצִיף* רציף*
* במילון המקורי כתוב: רָצִיף
העתק
חלופות תקניות : מַעֲגָנָה
להרחבה
חלופות תקניות : מעגנה
להרחבה
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
המונח המעודכן: מוּסָךְ.
דלג למונחים