תכנון מרחבי (תשמ"ה)

סינון
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
פְּרוֹיֵקְט* פרויקט*
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹיֶקְט
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
פְּרוֹגְרָמָה פרוגרמה פירוט התנאים לפרויקט בנייה, הכולל מטרה כללית ודרישות מפורטות
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
הַעֲרָכָה הערכה קביעת איכות, כגון של תכנית
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
הֶעֱרִיךְ העריך קבע איכות, כגון של תכנית
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מַטָּרָה מטרה התוצאה הסופית שאליה מכוּונים המאמצים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
יַעַד יעד מושג מצומצם יותר ממטרה ומעשי יותר, כגון: יעד-ביניים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִפְרָט מפרט מסמך הקובע במפורט את הדרישות הטכניות, כגון: סוג החומרים או המוצרים וטיבם, תיאורם, מידותיהם ודרכי-הביצוע
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
תָּכְנִית תוכנית סידור שיטתי ומחושב של פעולות ושל הדרכים, האמצעים והזמנים לביצוען, לשם הוצאתה של משימה אל הפועל
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מַפָּה מפה של ארץ, אזור, עיר, חלקת קרקע
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
תָּכְנִית תוכנית מפה מפורטת בקנה-מידה גדול
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מַפְתֵּחַ* מפתח*, אִינְדֵּקְס* אינדקס*
* במילון המקורי כתוב: מַפְתֵּח
* במילון המקורי כתוב: אִינְדֶקְס
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
דֶּגֶם דגם, מוֹדֵל* מודל* עצם תלת-ממדי, בדרך-כלל מוקטן, שהוא דוגמה לעצם שחושבים לעשותו, או חיקוי של עצם קיים, כגון: בניין
* במילון המקורי כתוב: מוֹדֶל
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
דְּגָם דגם צורה אופיינית של מבנה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
רְשֹׁמֶת רשומת תיאור גרפי לא-מושלם של עיקרי-דברים
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
תֶּכֶן תכן תיאור מפורט של עצם, בדרך-כלל על-ידי סרטוט, לשם עשייתו
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
עִצּוּב עיצוב קביעת צורה ראויה והולמת לעצם; מתן צורה שתהיה נאה ושימושית ככל האפשר, כגון: עיצוב ארכיטקטוני, עיצוב תעשייתי

design design e.g. architectural design, industrial design
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִפְקָד מפקד כגון: מִפקד אוכלוסיה, מִפקד תנועה
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְפוֹרְמַצְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינפורמציה (לועזי)
להרחבה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
פוּנְקְצִיָּה* פונקצייה*
* במילון המקורי כתוב: פוּנְקְצְיָה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שֶׁטַח שטח הערך המספרי של גודל תָחוּם
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
חֶבֶל חבל כברת ארץ הנתפסת כשטח מאיזו בחינה שהיא, גאוגרפית, מנהלית, משקית, תכנונית וכיו"ב
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אֵזוֹר אזור בתכנון מרחבי: כל תחום המיועד למטרות מסוימות, כגון: אזור בנייה לגובה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
גִּזְרָה גזרה חלק מוגדר של טריטוריה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
פָּנִים פנים, פְּנֵי- פני- כלל הצדדים החיצוניים של גוף
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
פָּן פן צד חיצוני של גוף
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִשְׁטָח משטח יציר דו-ממדי בעל שני צדדים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
טֵרִיטוֹרְיָה* טריטוריה*
* במילון המקורי כתוב: טֶרִיטוֹרְיָה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
פֵדֵרַצְיָה* פדרציה*, בְּרִית-מְדִינוֹת ברית-מדינות
* במילון המקורי כתוב: פֶדֶרַצְיָה
המונח המעודכן: מַאֲחָד
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
פֵדֵרָלִי* פדרלי*
* במילון המקורי כתוב: פֶדֶרָלִי
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִבְנֶה מבנה מושג מופשט: האופן שבו מצורפים אלמנטים שונים של עצם הנדסי או ארכיטקטוני
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִבְנֶה מבנה, קוֹנְסְטְרוּקְצִיָּה* קונסטרוקצייה* רכיב או מערכת רכיבים, שתפקידם לשאת עומסים מוגדרים ולהבטיח מידה מסוימת של קשיחות
* במילון המקורי כתוב: קוֹנְסְטְרוּקְצְיָה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מַעְבָּד מעבד תוצאה של עבודות בנייה, כגון: בניין, כביש, סכר וכיו"ב
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
בְּנִי בני של אבן, לבנים, בלוקים, בטון וכדומה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
בִּנְיָן בניין מעבד בנייה קבוע, הסוגר על חלל באמצעות קירות או שניהם, והמגן על תכולתו מהשפעת גורמים חיצוניים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שֶׁלֶד שלד, שֶׁלֶד הַבִּנְיָן שלד הבניין כל חלקי הבניין המקבלים עומסים ומעבירים אותם לקרקע, הדרושים להבטחת יציבות
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
בַּיִת בית בניין המיועד בעיקר למגורים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִתְקֶנֶת מתקנת מערכת המתקנים והציוד של מוסד או מפעל
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
תַּחְתִּי תחתי, תַּת-קַרְקָעִי* תת-קרקעי* כגון: קו-צינורות תחתי, קו-צינורות תת-קרקעי
* במילון המקורי כתוב: תַּת-קַרְקָעי
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
עִלִּי עילי כגון: קו-חשמל עילי, קו-צינורות עילי
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
תֹּרֶן תורן עמוד מתנשא, הנושא עצמים התלויים עליו כגון: כבל, דגל
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִגְדּוֹל מגדול עמוד מסיבי דמוי מגדל, כגון: לנשיאת קו מתח גבוה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
-רֶכֶב -רכב כגון: בנק-רכב, קולנוע-רכב
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
נוֹחוּיוֹת* נוחויות*
* במילון המקורי כתוב: נוֹחֻיּוֹת
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
דִּיּוּר דיור, מְגוּרִים מגורים בניין או חלק מבניין המיועדים למגורים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
יְחִידַת-דִּיּוּר יחידת-דיור בניין או חלק מבניין המיועד למגורי משפחה אחת
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מְגוּרִים מגורים הפעולה או העובדה של היות גר במקום
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שִׁכּוּן שיכון קבוצת בתי-מגורים, לרבות שירותים לציבור
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שִׁכּוּן שיכון הפעולה: המצאת מקום מגורים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שִׁכּוּן סוֹצְיָאלִי* שיכון סוציאלי* דיור מסובסד למשפחות נזקקות
* במילון המקורי כתוב: שִׁכּוּן סוֹצְיָלִי
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
דֵּמוֹגְרַפְיָה* דמוגרפיה*
* במילון המקורי כתוב: דֶמוֹגְרַפְיָה
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִגְזָר מגזר חלק מן הכלל מנקודת-ראות חברתית, מדינית, כלכלית וכיו"ב
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
כּוֹחַ-עֲבוֹדָה* כוח-עבודה*, כּוֹחַ-אָדָם* כוח-אדם*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ-עֲבוֹדָה
* במילון המקורי כתוב: כֹּח-אָדָם
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אֵקוֹלוֹגְיָה* אקולוגיה*
* במילון המקורי כתוב: אֶקוֹלוֹגְיָה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אֵקוֹטוֹפּ* אקוטופ*
* במילון המקורי כתוב: אֶקוֹטוֹפּ
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
בִּיּוֹטוֹפּ* ביוטופ*
* במילון המקורי כתוב: בִּיוֹטוֹפּ
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מַעֲרֶכֶת אֵקוֹלוֹגְיָה* מערכת אקולוגיה*, אֵקוֹסִיסְטֵמָה* אקוסיסטמה*
* במילון המקורי כתוב: מַעֲרֶכֶת אֶקוֹלוֹגְיָה
* במילון המקורי כתוב: אֶקוֹסִיסְטֶמָה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
גֻּמְחָה אֵקוֹלוֹגִית* גומחה אקולוגית*
* במילון המקורי כתוב: גֻּמְחָה אֶקוֹלוֹגִית
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
בֵּית-גִּדּוּל בית-גידול לקיום צמחים, בעלי-חיים

habitat habitat of plants, animals
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
סְבִיבָה סביבה כל הגורמים הפיסיים, הכימיים, הביולוגיים והחברתיים העשויים להשפיע על היצורים החיים ועל פעילויות האדם
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
סְבִיבָה פִיזִית* סביבה פיזית* הסביבה הטבעית עם הנוצר בידי אדם
* במילון המקורי כתוב: סְבִיבָה פִיסִית
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
פּוֹטֶנְצִיָּאל טִבְעִי* פוטנציאל טבעי* ביחס לניצול בידי אדם
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצְיָל טִבְעִי
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
סְבֹלֶת סבולת יכולת של אורגניזם או של הסובב לעמוד בהשפעה של גורם זר מבלי שתחול בו הפרעה
עדכון: גם סְבִילוּת
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
כֹּשֶׁר-הִתְחַדְּשׁוּת כושר-התחדשות הכושר לשוב למצב ביולוגי מסוים לאחר הפרעה או חבלה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
זִהוּם זיהום (א) הכנסה ישירה או עקיפה של מזהם לסביבה מסוימת. (ב) תוצאה של פעולה זו: הימצאות מזהם בסביבה מסוימת
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
נִגּוּעַ ניגוע (א) העברה או התפשטות של מזהם פיסי, כימי או ביולוגי. (ב) תוצאה של הפעולה הנ"ל
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
וַנְדָּלִיּוּת* ונדליות*
* במילון המקורי כתוב: וַנְדָלִיּוּת
המונח המעודכן: מַשְׁחִיתָנוּת.
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
וַנְדָּלִי* ונדלי*
* במילון המקורי כתוב: וַנְדָלִי
המונח המעודכן: מַשְׁחִיתָנִי.
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
עֵרֶךְ טֶבַע ערך טבע כל דבר טבעי, חי, צומח או דומם, שיש ערך לאומי לשמירתו
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִשְׁפָּךְ משפך ערמה של חפורת עפר, של אשפה או של פסולת אחרת
ההגדרה אינה כתובה במילון המקורי
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שְׁפָכִים שפכים מים מזוהמים אחר שימושם במשק-בית או בתעשייה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מַצֵּבַת קֶבֶר* מצבת קבר*, מַצֵּבָה מצבה
* במילון המקורי כתוב: מַצֶּבֶת קֶבֶר
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
דֶּרֶךְ דרך כל רצועת-קרקע המשמשת למעבר בני-אדם, בעלי-חיים וכלי-רכב
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
כְּבִישׁ כביש רצועה סלולה ומעובדת, המהווה חלק של דרך או כולה, והמשמשת לנסיעות כלי-רכב
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
רְחוֹב רחוב דרך בעיר או באזור מבונה אחר, שלאורכה בתים לפחות בצד אחד
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
סִמְטָה סמטה רחוֹב צר, על-פי-רוב בלי מדרכות
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שְׁבִיל שביל דרך צרה, המיועדת להולכי-רגל או לבהמות, ואינה צמודה לכביש
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
כִּכָּר כיכר שטח ציבורי פתוח עם דרך המקיפה אותו; על פי רוב הכיכר עגולה ומוקפת בניינים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
רְחָבָה רחבה שטח רחב רציף, במקום מבונה, על פי רוב סמוך לבניין
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
גֶּשֶׁר מִזְדַּקֵּף גשר מזדקף שחלקו או כולו מתרומם על ידי סיבוב סביב ציר אופקי
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
גֶּשֶׁר מִתְרוֹמֵם גשר מתרומם כולו או חלקו זז כלפי מעלה כשהוא נשאר אופקי
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
וִיָּדוּקְט* ויידוקט*
* במילון המקורי כתוב: וִיָדוּקְט
דלג למונחים