תכנון מרחבי (תשמ"ה)

סינון
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִרְוָח מרווח, מִרְוַח-בְּנִיָּה מרווח-בנייה הרוחק המזערי שבין קו-הבנייה לבין קו-המגרש
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
קַו-מִגְרָשׁ קו-מגרש הגבול המוגדר של חלקת קרקע
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שִׁעְבּוּד שעבוד בטוחה לחוב או להתחייבות
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שָׂכַר שכר מבנה או ציוד
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
חָכַר חכר קרקע או עסק
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שָׁם שם העריך הערכה רשמית
דלג למונחים