סטטיסטיקה (תש"ו, תשי"ב)

סינון
העתק
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
צִיֵּן* ציין* סִדְרָה בִּדְיָאגְרַמָּה
* במילון המקורי כתוב: צַיֵּן

to plot to plot a series on a diagram
עדכון בניקוד: בְּדִיאַגְרָמָה
העתק
חלופות תקניות : פָּרָמֵטֶר
להרחבה
חלופות תקניות : פרמטר
להרחבה
העתק
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
מַפָּה סְטָטִיסְטִית* מפה סטטיסטית*, קַרְטוֹגְרָמָה* קרטוגרמה*
* במילון המקורי כתוב: מַפָּה סְטָטִסְטִית
* במילון המקורי כתוב: כַּרְטוֹגְרַמָּה
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
דִּיאַגְרָמַת חִשּׁוּב* דיאגרמת חישוב*, נוֹמוֹגְרָמָה* נומוגרמה*
* במילון המקורי כתוב: דְּיָאגְרַמַּת חִשּׁוּב
* במילון המקורי כתוב: נוֹמוֹגְרַמָּה
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
כִּתֵּב* כיתב* דְּיָאגְרַמָּה
* במילון המקורי כתוב: כַּתֵּב
העתק
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
קָטוּעַ קטוע הִתְפַּלְּגוּת קְטוּעָה, הִתְחַלְּקוּת קְטוּעָה

mutilated mutilated distribution, truncated truncated distribution
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
הִלֵּם* הילם*, הֶהֱלִים* ההלים*
* במילון המקורי כתוב: הַלֵּם
* במילון המקורי כתוב: הַהֲלֵם
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
הָלַם* הלם* הַקַּו הוֹלֵם
* במילון המקורי כתוב: הָלוֹם
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
נָתוּן מְנֻפֶּה נתון מנופה מנתון מסוים a מנכים השפעת גורם מסוים (עונה, גיל, מגמה כללית וכיו"ב) b, והנתון, שהושג על-ידי פעולת הניכוי, נקרא נתון מנופה
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
תֶּקֶן* תקן* אֻכְלֻסְיַת תֵּקֶן, שִׁעוּר תֵּקֶן
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן

standard standard standard population, standard rate
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
בֵּינוֹנִי בינוני, מְמֻצָּע ממוצע המונחים הנרדפים בלועזית משמשים לעתים קרובות מאוד בלא הבחנה, אע"פ שרצוי להבחין ביניהם. בנוגע למונחים העבריים יצוין: בינוני הוא מושג רחב, הכולל הציון, השכיח וגם ממוצע; ממוצע, הוא סוג של בינוני, המיוחד לבינונים חשבוניים, הנדסיים, הרמו
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
מִשְׁתַּנֶּה משתנה המושג "משתנה" פירושו גודל העלול להשתנות ממקרה למקרה או במרוצת הזמן וכו'.
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
מֻשְׁתַּנֶּה מושתנה, מָשְׁתַּנֶּה מושתנה הוועדה מציעה את הצורה הסבילה הזאת בהקבלה לצורות אחרות ממין זה; למשל הֻטַּמָּאָה (דב' כד ד), הֻכַּבֵּס (ויק' יג נה, נו), הָתְפָּקְדוּ (במד' א מז).
העתק
סטטיסטיקה (תש"ו, 1946)
גַּבְנוּנִית * גבנונית*, קוּרִיטוֹזָה* קוריטוזה*
* במילון המקורי כתוב: גַּבְנֻנִּית
* במילון המקורי כתוב: קֻרִטוֹזָה
העתק
סטטיסטיקה (תשי"ב, 1952)
נִכּוּי הַדְרָגָתִי ניכוי הדרגתי הכוונה לניכוי של השפעת גורמים מסוימים על המספרים הסטטיסטיים, כגון: ניכוי השפעת הגיל בחישוב שיעור התמותה.
העתק
סטטיסטיקה (תשי"ב, 1952)
עֲלִיָּה עלייה אמורה במושגים מדידים, כגון: מחירים, הִתְרַבּוּת התרבות אמורה במושגים של ספירה, כגון: אוכלוסייה, גִּדּוּל גידול
העתק
סטטיסטיקה (תשי"ב, 1952)
יְרִידָה ירידה אמורה במושגים מדידים, כגון: מחירים, הִתְמַעֲטוּת התמעטות אמורה במושגים של ספירה, כגון: אוכלוסייה
העתק
סטטיסטיקה (תשי"ב, 1952)
רֶגְרֶסְיָה* רגרסיה* הוועדה ראתה שלא לתרגם regression - נסיגה, הואיל ואין הכוונה כאן לנסיגה ממש אלא למונח הטכני המיוחד שבתורת המתאם.
* במילון המקורי כתוב: רֶגְרֶסִּיָּה
העתק
סטטיסטיקה (תשי"ב, 1952)
דָּגַם* דגם*, בָּרַר מִדְגָּם* ברר מדגם*
* במילון המקורי כתוב: דָּגוֹם
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹר מִדְגָּם
העתק
חלופות תקניות : מֻבְהָקוּת
להרחבה
חלופות תקניות : מובהקות
להרחבה
העתק
סטטיסטיקה (תשי"ב, 1952)
אָמַד בְּיֶתֶר* אמד ביתר*, יִתֵּר בָּאֹמֶד* ייתר באומד*
* במילון המקורי כתוב: אָמוֹד בְּיֶתֶר
* במילון המקורי כתוב: יַתֵּר בָּאֹמֶד
העתק
סטטיסטיקה (תשי"ב, 1952)
אָמַד בְּחֶסֶר* אמד בחסר*, חִסֵּר בָּאֹמֶד* חיסר באומד*
* במילון המקורי כתוב: אָמוֹד בְּחֶסֶר
* במילון המקורי כתוב: חַסֵּר בָּאֹמֶד
העתק
סטטיסטיקה (תשי"ב, 1952)
סָכָה* סכה*
* במילון המקורי כתוב: סָכֹה
הערת המזכירות המדעית: כיום רווחים מונחים כגון חזה וניבא.
העתק
סטטיסטיקה (תשי"ב, 1952)
הערת המזכירות המדעית: כיום רווחים מונחים כגון חיזוי, ניבוי, תחזית.
דלג למונחים