סטטיסטיקה (תש"ו, תשי"ב)

סינון
העתק
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
צִיֵּן* ציין* סִדְרָה בִּדְיָאגְרַמָּה
* במילון המקורי כתוב: צַיֵּן

to plot to plot a series on a diagram
עדכון בניקוד: בְּדִיאַגְרָמָה
העתק
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
מַפָּה סְטָטִיסְטִית* מפה סטטיסטית*, קַרְטוֹגְרָמָה* קרטוגרמה*
* במילון המקורי כתוב: מַפָּה סְטָטִסְטִית
* במילון המקורי כתוב: כַּרְטוֹגְרַמָּה
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
דִּיאַגְרָמַת חִשּׁוּב* דיאגרמת חישוב*, נוֹמוֹגְרָמָה* נומוגרמה*
* במילון המקורי כתוב: דְּיָאגְרַמַּת חִשּׁוּב
* במילון המקורי כתוב: נוֹמוֹגְרַמָּה
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
כִּתֵּב* כיתב* דְּיָאגְרַמָּה
* במילון המקורי כתוב: כַּתֵּב
העתק
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
קָטוּעַ קטוע הִתְפַּלְּגוּת קְטוּעָה, הִתְחַלְּקוּת קְטוּעָה

mutilated mutilated distribution, truncated truncated distribution
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
הִלֵּם* הילם*, הֶהֱלִים* ההלים*
* במילון המקורי כתוב: הַלֵּם
* במילון המקורי כתוב: הַהֲלֵם
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
הָלַם* הלם* הַקַּו הוֹלֵם
* במילון המקורי כתוב: הָלוֹם
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
נָתוּן מְנֻפֶּה נתון מנופה מנתון מסוים a מנכים השפעת גורם מסוים (עונה, גיל, מגמה כללית וכיו"ב) b, והנתון, שהושג על-ידי פעולת הניכוי, נקרא נתון מנופה
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
תֶּקֶן* תקן* אֻכְלֻסְיַת תֵּקֶן, שִׁעוּר תֵּקֶן
* במילון המקורי כתוב: תֵּקֶן

standard standard standard population, standard rate
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
בֵּינוֹנִי בינוני, מְמֻצָּע ממוצע המונחים הנרדפים בלועזית משמשים לעתים קרובות מאוד בלא הבחנה, אע"פ שרצוי להבחין ביניהם. בנוגע למונחים העבריים יצוין: בינוני הוא מושג רחב, הכולל הציון, השכיח וגם ממוצע; ממוצע, הוא סוג של בינוני, המיוחד לבינונים חשבוניים, הנדסיים, הרמו
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
מִשְׁתַּנֶּה משתנה המושג "משתנה" פירושו גודל העלול להשתנות ממקרה למקרה או במרוצת הזמן וכו'.
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
מֻשְׁתַּנֶּה מושתנה, מָשְׁתַּנֶּה מושתנה הוועדה מציעה את הצורה הסבילה הזאת בהקבלה לצורות אחרות ממין זה; למשל הֻטַּמָּאָה (דב' כד ד), הֻכַּבֵּס (ויק' יג נה, נו), הָתְפָּקְדוּ (במד' א מז).
העתק
סטטיסטיקה ( תש"ו, 1946)
גַּבְנוּנִית * גבנונית*, קוּרִיטוֹזָה* קוריטוזה*
* במילון המקורי כתוב: גַּבְנֻנִּית
* במילון המקורי כתוב: קֻרִטוֹזָה
העתק
סטטיסטיקה ( תשי"ב, 1952)
נִכּוּי הַדְרָגָתִי ניכוי הדרגתי הכוונה לניכוי של השפעת גורמים מסוימים על המספרים הסטטיסטיים, כגון: ניכוי השפעת הגיל בחישוב שיעור התמותה.
העתק
סטטיסטיקה ( תשי"ב, 1952)
עֲלִיָּה עלייה אמורה במושגים מדידים, כגון: מחירים, הִתְרַבּוּת התרבות אמורה במושגים של ספירה, כגון: אוכלוסייה, גִּדּוּל גידול
העתק
סטטיסטיקה ( תשי"ב, 1952)
יְרִידָה ירידה אמורה במושגים מדידים, כגון: מחירים, הִתְמַעֲטוּת התמעטות אמורה במושגים של ספירה, כגון: אוכלוסייה
העתק
סטטיסטיקה ( תשי"ב, 1952)
רֶגְרֶסְיָה* רגרסיה* הוועדה ראתה שלא לתרגם regression - נסיגה, הואיל ואין הכוונה כאן לנסיגה ממש אלא למונח הטכני המיוחד שבתורת המתאם.
* במילון המקורי כתוב: רֶגְרֶסִּיָּה
העתק
סטטיסטיקה ( תשי"ב, 1952)
דָּגַם* דגם*, בָּרַר מִדְגָּם* ברר מדגם*
* במילון המקורי כתוב: דָּגוֹם
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹר מִדְגָּם
העתק
סטטיסטיקה ( תשי"ב, 1952)
אָמַד בְּיֶתֶר* אמד ביתר*, יִתֵּר בָּאֹמֶד* ייתר באומד*
* במילון המקורי כתוב: אָמוֹד בְּיֶתֶר
* במילון המקורי כתוב: יַתֵּר בָּאֹמֶד
העתק
סטטיסטיקה ( תשי"ב, 1952)
אָמַד בְּחֶסֶר* אמד בחסר*, חִסֵּר בָּאֹמֶד* חיסר באומד*
* במילון המקורי כתוב: אָמוֹד בְּחֶסֶר
* במילון המקורי כתוב: חַסֵּר בָּאֹמֶד
העתק
סטטיסטיקה ( תשי"ב, 1952)
סָכָה* סכה*
* במילון המקורי כתוב: סָכֹה
הערת המזכירות המדעית: כיום רווחים מונחים כגון חזה וניבא.
העתק
סטטיסטיקה ( תשי"ב, 1952)
הערת המזכירות המדעית: כיום רווחים מונחים כגון חיזוי, ניבוי, תחזית.
דלג למונחים