קדרות (תש"י)

סינון
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
חֲטִיבָה חטיבה ביצת-יוצרים גדולה, הניתנת על האבניים, ונוצרים ממנה כלים קטנים בזה אחר זה.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
סִפֵּג סיפג ניקה כלי בספוג לפני הסרתו מעל האבניים.
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
יִבּוּשׁ ייבוש, יְבֹשֶׁת* יבושת*
* במילון המקורי כתוב: יְבשֶׁת
העתק
קדרות (תש"י, 1950)
שָׂרַף שרף לגבי לבנים, צֵרֵף צירף לגבי כלים; ועיין מס' כלים פ"ד מ"ד
העתק
דלג למונחים