מכונית (תשט"ו)

סינון
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
עדכון: המילה קַרְבּוּרָטוֹר הוחלפה במילה מְאַיֵּד.
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
רְפִיד גּוּמִי* רפיד גומי*
* במילון המקורי כתוב: רְפִיד גֻּמִּי
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
חֲטִיבַת צִילִינְדֵּרִים* חטיבת צילינדרים*
* במילון המקורי כתוב: חֲטִיבַת צִילִנְדְּרִים
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
צִילִינְדֶּר* צילינדר*
* במילון המקורי כתוב: צִילִנְדֶּר
העתק
העתק
העתק
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
שֵׁן הַתְנָעָה* שן התנעה*
* במילון המקורי כתוב: שֶׁן הַתְנָעָה
העתק
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
המונח המעודכן: מְאַיֵּד.
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
עדכון: המילה קַרְבּוּרָטוֹר הוחלפה במילה מְאַיֵּד.
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
עדכון: המילה קַרְבּוּרָטוֹר הוחלפה במילה מְאַיֵּד.
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
עדכון: המילה קַרְבּוּרָטוֹר הוחלפה במילה מְאַיֵּד.
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
עדכון: המילה עַמָּם הוחלפה במילה עַמְעַם.
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
עדכון: המילה עַמָּם הוחלפה במילה עַמְעַם.
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
מְקָרֵר מקרר, רַדְיָאטוֹר* רדיאטור*
* במילון המקורי כתוב: רַדְיָטוֹר
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
גּוּשׁ הַמְּקָרֵר* גוש המקרר*, גּוּשׁ הָרַדְיָאטוֹר* גוש הרדיאטור*
* במילון המקורי כתוב: גּוּשׁ הַמְקָרֵר
* במילון המקורי כתוב: גּוּשׁ הָרַדְיָטוֹר
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
מִסְגֶּרֶת הַמְּקָרֵר* מסגרת המקרר*, מִסְגֶּרֶת הָרַדְיָאטוֹר* מסגרת הרדיאטור*
* במילון המקורי כתוב: מִסְגֶּרֶת הַמְקָרֵר
* במילון המקורי כתוב: מִסְגֶּרֶת הָרַדְיָטוֹר
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
סְרִיג הַמְּקָרֵר* סריג המקרר*, סְרִיג הָרַדְיָאטוֹר* סריג הרדיאטור*
* במילון המקורי כתוב: סְרִיג הַמְקָרֵר
* במילון המקורי כתוב: סְרִיג הָרַדְיָטוֹר
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
מְכַל מַיִם עִלִּי* מכל מים עילי*, מְכַל מַיִם תַּחְתִּי* מכל מים תחתי*
* במילון המקורי כתוב: מֵכַל מַיִם עִלִּי
* במילון המקורי כתוב: מֵכַל מַיִם תַּחְתִּי
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
מְגוּפַת הַמְּקָרֵר* מגופת המקרר*, מְגוּפַת הָרַדְיָאטוֹר* מגופת הרדיאטור*
* במילון המקורי כתוב: מְגוּפַת הַמְקָרֵר
* במילון המקורי כתוב: מְגוּפַת הָרַדְיָטוֹר
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
גַּפֵּי הַמְּאַוְרֵר* גפי המאוורר*
* במילון המקורי כתוב: גַּפֵּי הַמְאַוְרֵר
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
גַּלְגִּלַּת הַמְּאַוְרֵר* גלגילת המאוורר*
* במילון המקורי כתוב: גַּלְגִּלַּת הַמְאַוְרֵר
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
רְצוּעַת הַמְּאַוְרֵר* רצועת המאוורר*
* במילון המקורי כתוב: רְצוּעַת הַמְאַוְרֵר
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
מִלּוּי שֶׁל אַסְבֵּסְט* מילוי של אסבסט*
* במילון המקורי כתוב: מִלּוּי שֶׁל אַסְבֶּסְטוֹס
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
מְשִׁיחַת אַסְבֵּסְט* משיחת אסבסט*
* במילון המקורי כתוב: מְשִׁיחַת אַסְבֶּסְטוֹס
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
זַרְנוּק הַמְּקָרֵר* זרנוק המקרר*, זַרְנוּק הָרַדְיָאטוֹר* זרנוק הרדיאטור*
* במילון המקורי כתוב: זַרְנוּק הַמְקָרֵר
* במילון המקורי כתוב: זַרְנוּק הָרַדְיָטוֹר
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
הערת המזכירות המדעית: כיום רווח מְכַל דֶּלֶק.
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
הערת המזכירות המדעית: כיום רווח מְכָל במקום מְגוּרָה
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
הערת המזכירות המדעית: כיום רווח מְכָל במקום מְגוּרָה
העתק
דלג למונחים