טכניקה (תשכ"ב)

סינון
העתק
טכניקה (תשכ"ב, 1962)
מַחֲזוֹר מחזור תנועה או תהליך, החוזרים והולכים, כגון מחזור הדם, מחזור הסחיפה
העתק
טכניקה (תשכ"ב, 1962)
חִזֵּר חיזר נע במחזור
העתק
טכניקה (תשכ"ב, 1962)
מַחֲזוֹר מחזור, צִיקְלוּס ציקלוס סדרת מאורעות, שבסופה התנאים שווים לתנאים שבראשיתה
העתק
טכניקה (תשכ"ב, 1962)
צִירְקוּלַצְיָה צירקולציה אינטגראל קו של וקטור
העתק
טכניקה (תשכ"ב, 1962)
תְּקוּפָה תקופה משך הזמן של ציקלוס אחד בתופעה מחזורית
העתק
טכניקה (תשכ"ב, 1962)
סְבָב סבב סיבוב מלא אחד מסביב לציר
העתק
העתק
טכניקה (תשכ"ב, 1962)
תִּכְנוּן תכנון מושג רחב: התכנון כולל מספר פרטים, שלכל אחד מהם נדרשת תכינה
העתק
טכניקה (תשכ"ב, 1962)
המונח המעודכן: הַנְדָּסָה אֶזְרָחִית
העתק
טכניקה (תשכ"ב, 1962)
המונח המעודכן: מְהַנְדֵּס אֶזְרָחִי
העתק
טכניקה (תשכ"ב, 1962)
הַנְדָּסָה מֵטָלוּרְגִּית* הנדסה מטלורגית*
* במילון המקורי כתוב: הַנְדָּסָה מֵטַלּוּרְגִּית
העתק
טכניקה (תשכ"ב, 1962)
מְהַנְדֵּס מֵטָלוּרְג* מהנדס מטלורג*
* במילון המקורי כתוב: מְהַנְדֵּס מֵטַלּוּרְגְּ
דלג למונחים