טכניקה (תשכ"ב)

סריקות   

הקדמה - מונחי טכניקה כלליים

המונחים נדונו ואושרו במליאת האקדמיה בישיבה מ"ז, ביום י' באדר א' תשכ"ב (14 בפברואר 1962) ובישיבה מ"ח, ביום ד' בניסן תשכ"ב (8 באפריל 1962).

הרשימות הוכנו לדיון ע"י פרופסור שרגא אירמאי ונדונו בוועדה המרכזית למונחי הטכניקה באייר תשי"ח (מאי 1958) ובמרחשוון תשי"ט (נובמבר 1958) ובוועדת האישורים (ועדת משנה על יד הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה) בתמוז תשי"ח (יולי 1958), אייר תשכ"א (אפריל 1961), כסלו-שבט תשכ"ב (נובמבר 1961-ינואר 1962). חברי ועדת האישורים שדנו במונחים אלה, היו האדונים ש' אירמאי, עלי איתן, י' בן-נון. המזכיר היה הא' אורי אסטרחן.

 ***

ביום כ"ז באלול תשכ"ב (26 בספטמבר 1962) חתם שר החינוך והתרבות אבא אבן על הודעה שמונחי טכניקה כלליים אושרו במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 966, י"ג בתשרי תשכ"ג (11 באוקטובר 1962).

הרשימה "מונחי טכניקה כלליים" עברית-אנגלית-צרפתית-גרמנית פורסמה בזיכרונות האקדמיה ט (תשכ"ב), עמ' 46-45.