משרד (תש"ך)

סינון
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
מְנַהֵל מנהל בחברות מניות מצוי מלבד המנהל, שהוא פקיד שכיר של החברה, גם חֶבֶר אנשים נבחר, הקרוי דִירֶקְטוֹרְיוֹן או דִירְקְטוֹריוּם (באנגלית board of directors) ומורכב ממספר אנשים הקרויים חברי הדירקטוריון (director). אם חבר הדירקטוריון משמש גם כמנהל בעבודת יום-יום, הוא נקרא חבר-דירקטוריון מנהל (managing director).
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
כְּשִׁירוּת כשירות סגולה הדרושה לאדם, כדי שיהא מוכשר לתפקיד מסוים
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
כַּשְׁרוּת כשרות של חוזה, חוק וכדומה
העתק
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
מִתְקָן מתקן מערכת כלים או מכשירים לפעולה טכנית מסוימת
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
טֵלֵפוֹנַאי טלפונאי לא "טלפוניסט", ולא "טַלְפָּן"
הערת המזכירות המדעית: רוֹוח טַלְפָּן; בוועדת המינוח (תשנ"ז) הוחלט שצורה זו כשרה.
העתק
העתק
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
אָזְנִית אוזנית, אָזְנִית טֵלֵפוֹן אוזנית טלפון החלק ששומעים מתוכו קולו של המדבר
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
אֲפַרְכֶּסֶת אפרכסת חלקה של האוזנית הנוגע באוזנו של המטלפן
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
עֲרִיסָה עריסה כעין שקע או זוג מזלגות, שעליהם נחה השפופרת
העתק
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
תִּמְסֹרֶת תמסורת התהליך והאמצעים הטכניים להעברת שיחה או ידיעה למרחקים
העתק
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
שִׂיחַת קְדִימָה שיחת קדימה לא "שיחת בכורה"; שיחה שיש לה זכות קדימה "מחוץ לתור"
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
שִׂיחָה בְּהוּלָה שיחה בהולה שיחה דחופה מאוד בשעת סכנה
העתק
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: שַׁדְכָן (עגה)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: שדכן (עגה)
להרחבה
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
הִכְלִיב הכליב חיבּר בּמַכלֵב
העתק
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
תֶּפֶס תפס בּעט בּעִיפּרוֹן
העתק
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
העתק
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
מַנְפֵּק נְיָר מנפק נייר גליל נייר, פּתקים וכד'
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
קַלְמָרִית קלמרית להחזקת אבזרים, כּגוֹן: מהדקים, סיכּוֹת, מחקים, עטים
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
דִּבְקִית דבקית מדבּקה נדבּקת בּלי הרטבה
המונח המעודכן: מַדְבֵּקָה (מכיוון שמדבקות בהרטבה יצאו מן השימוש; דִּבְקִית היא חלופה ל"סטיקר")
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
סֶרֶט נְיַר דֶּבֶק* סרט נייר דבק*
* במילון המקורי כתוב: סֶרֶט נְיָר דֶּבֶק
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
סֶרֶט דָּבִיק סרט דביק נדבּק בְּלי הרטבה
העתק
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
תֵּבַת דֹּאַר תיבת דואר שמשלשלים בּהּ דברי דוֹאר
העתק
דלג למונחים