משרד (תש"ך)

סינון
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
מְנַהֵל מנהל בחברות מניות מצוי מלבד המנהל, שהוא פקיד שכיר של החברה, גם חֶבֶר אנשים נבחר, הקרוי דִירֶקְטוֹרְיוֹן או דִירְקְטוֹריוּם (באנגלית board of directors) ומורכב ממספר אנשים הקרויים חברי הדירקטוריון (director). אם חבר הדירקטוריון משמש גם כמנהל בעבודת יום-יום, הוא נקרא חבר-דירקטוריון מנהל (managing director).
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
כְּשִׁירוּת כשירות סגולה הדרושה לאדם, כדי שיהא מוכשר לתפקיד מסוים
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
כַּשְׁרוּת כשרות של חוזה, חוק וכדומה
העתק
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
מִתְקָן מתקן מערכת כלים או מכשירים לפעולה טכנית מסוימת
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
טֵלֵפוֹנַאי טלפונאי לא "טלפוניסט", ולא "טַלְפָּן"
הערת המזכירות המדעית: רוֹוח טַלְפָּן; בוועדת המינוח (תשנ"ז) הוחלט שצורה זו כשרה.
העתק
העתק
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
אָזְנִית אוזנית, אָזְנִית טֵלֵפוֹן אוזנית טלפון החלק ששומעים מתוכו קולו של המדבר
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
אֲפַרְכֶּסֶת אפרכסת חלקה של האוזנית הנוגע באוזנו של המטלפן
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
עֲרִיסָה עריסה כעין שקע או זוג מזלגות, שעליהם נחה השפופרת
העתק
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
תִּמְסֹרֶת תמסורת התהליך והאמצעים הטכניים להעברת שיחה או ידיעה למרחקים
העתק
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
שִׂיחַת קְדִימָה שיחת קדימה לא "שיחת בכורה"; שיחה שיש לה זכות קדימה "מחוץ לתור"
העתק
משרד (תש"ך, 1960)
שִׂיחָה בְּהוּלָה שיחה בהולה שיחה דחופה מאוד בשעת סכנה
העתק
דלג למונחים