בעלי חיים – א"י (תשכ"ג)

סינון
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
עֲטַלֵּפוֹן בּוֹדֶנְהַיְמֶר* עטלפון בודנהיימר*
* במילון המקורי כתוב: עֲטַלְּפוֹן בּוֹדֶנְהַיְמֶר
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
הָאַרְנְבָאִים* הארנבאים* סדרה
* במילון המקורי כתוב: הָאַרְנָבָאִים
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
הַדָּרְבָּנִיִּים* הדורבניים* משפחה
* במילון המקורי כתוב: הַדַּרְבָּנִיִּים
העתק
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
פְּסָמוֹן מִדְבָּר* פסמון מדבר*
* במילון המקורי כתוב: פְּסַמּוֹן מִדְבָּר
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
לוּטְרָה* לוטרה*
* במילון המקורי כתוב: לֻטְרָה
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
טִיגְרִיס* טיגריס*
* במילון המקורי כתוב: טִגְרִיס
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
שָׁפָן שפן שם מקובל נוסף שְׁפַן סְלָעִים - רק במקום שיש להבחין ממינים אחרים, כגון מן שְׁפַן עֵצִים - Dendrohyrax
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
חֲזִיר בַּר* חזיר בר*
* במילון המקורי כתוב: חֲזִיר בָּר
העתק
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
השם המדעי המעודכן: Gekkonidae
העתק
השם המדעי המעודכן: Mediodactylus kotschyi
להרחבה
השם המדעי המעודכן: Mediodactylus kotschyi
להרחבה
העתק
השם המדעי: Stenodactylus sthenodactylus
להרחבה
השם המדעי: Stenodactylus sthenodactylus
להרחבה
העתק
השם המדעי המעודכן: Xerotyphlops vermicularis
להרחבה
השם המדעי המעודכן: Xerotyphlops vermicularis
להרחבה
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
הַחַנָּקִיִּים* החנקיים* משפחה
* במילון המקורי כתוב: הַחֲנָקִיִּים

Latin: Boidae Boidae
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
חַנָּק* חנק*
* במילון המקורי כתוב: חָנָק
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
המונח המעודכן: זַעֲמַן מִזְרָחִי (זַעֲמַן מַטְבְּעוֹת הוא Coluber nummifer)
העתק
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
אַרְבַּע-קַו* ארבע-קו*
* במילון המקורי כתוב: אַרְבַּע-קָו
שם המין המעודכן: אַרְבַּע-קַו מֻבְהָק
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
השם המדעי המעודכן: Cerastes gasperetti – בעקבות פיצול המין (ראו גם "עכן חרטומים", בעלי חיים א"י תש"ס)
העתק
חלופות תקניות : הַצַּבִּים-הַיַּבַּשְׁתִּיִּים
להרחבה
חלופות תקניות : הצבים-היבשתיים
להרחבה
העתק