בעלי חיים – א"י (תשכ"ג)

סריקות   

הקדמה - שמות בעלי-החיים של ארץ ישראל

 
מחלקת היונקים

הרשימה שמות בעלי-החיים של ארץ-ישראל כוללת בעיקר את שמות בעלי-החיים של ארץ-ישראל. ברשימת היונקים בלבד נכללו בעלי-חיים מעטים שלא מן הארץ, אם מפני שהיו בה בעבר, ואם מפני שהיה צורך להבהיר ולפרסם את שמם.

בערכים אחדים בא [במהדורה המודפסת: בסוגריים מרובעים] אחר השם העיקרי שם מקובל נוסף.

לדיוני הוועדה מטעם האקדמיה קדמה עבודת הכנה ממושכת בוועדה מטעם החברה לזואולוגיה בישראל, שהשתתפו בה הגב' דבורה אילון-סרני והאדונים עמיאל אביבי, עלי איתן, אלכסנדר ברש, מנחם דור, יעקב חיים הופיין, יעקב ורמן, יהודה ל' ורנר, א' כהן, היינריך מנדלסון, יעקב פלמוני והיינץ שטייניץ. הא' מ' דור אסף והכין את החומר לדיון.

שמות היונקים נדונו ואושרו במליאת האקדמיה בישיבות נ"ה וס"א (זיכרונות האקדמיה, כרך י-יא) ביום ה' בתמוז תשכ"ג וביום כ"ד באייר תשכ"ד.

חברי הוועדה שהכינו פרק זה, היו האדונים אריה לייב פאיאנס ואברהם שלונסקי מטעם האקדמיה והאדונים מ' דור, י' ורמן, י"ל ורנר וה' מנדלסון כבעלי המקצוע. כמזכיריה שימוש האדונים עלי איתן וגדעון הנמן. עזרו לוועדה בהערותיהם בכתב האדונים א' ברש, אהרן דותן, יעקב חיים הופיין, שמואל ייבין, שמואל לולב, דניאל לייבל, ששון סומך ואליעזר שמאלי.

 

מחלקת הזוחלים

שמות הזוחלים נדונו ואושרו במליאת האקדמיה בישיבות נ"ב וס"ג (זיכרונות האקדמיה כרך י-יא) ביום י"ב בטבת תשכ"ג וביום ח' בתמוז תשכ"ד.

חברי הוועדה שהכינו פרק זה היו האדונים י"ח הופיין, יהודה ל' ורנר, מנחם דור, ה' מנדלסון, אריה לייב פאיאנס ואברהם שלונסקי, וכמזכיריה שימשו האדונים עלי איתן וגדעון הנמן. בקצת ישיבות של הוועדה השתתפו גם האדונים ישראל דובדבני, רזי דמיאל, י' ורמן וי' פלמוני. תועלת רבה הפיקה הוועדה מרשימת הזוחלים (עברית ולאטינית), שהוציאו האדונים אל' ברש וי"ח הופיין בשנת תשכ"א, ומטרחתם של האדונים מ' דור, י"ח הופיין וי"ל ורנר בהשלמת השמות הלועזיים. בהערות בכתב עזרו לוועדה האדונים שרגא אירמאי, עלי איתן, אורי אסטרחן, שמואל ייבין ודניאל לייבל.

 

מחלקת הדו-חיים

שמות הדו-חיים אושרו במליאת האקדמיה בישיבה ס"א (זיכרונות האקדמיה, כרך י-יא) ביום כ"ד באייר תשכ"ד. בישיבת הוועדה שהכינה פרק זה, השתתפו האדונים מ' דור, י"ח הופיין, אריה לייב פאיאנס ואברהם שלונסקי, ומזכיריה היו האדונים עלי איתן וגדעון הנמן. בהערות בכתב עזרו לוועדה האדונים יחיאל בן-נון, דוד צבי בנעט, יעקב ורמן, שמואל ייבין, שמשון מלצר, אביתר נבו, יזהר סמילנסקי, אהרן שולוב.
 

מחלקת העופות

חברי הוועדה שהכינה פרק זה היו האדונים מנחם דור, יהודה ל' ורנר, אריה לייב פאיאנס, אברהם שלונסקי, ומזכיריה – האדונים עלי איתן וגדעון הנמן. בישיבה אחת של הוועדה השתתפו האדונים אמוץ זהבי ואיתן צ'רנוב, ובהערות בכתב סייעו לוועדה האדונים זאב בן-חיים ושמואל ייבין. לדיוני הוועדה הנ"ל מטעם האקדמיה קדם בשנת תשי"ח דיון בוועדה מטעם החברה הזואולוגית, ובו השתתפו הגב' דבורה אילון-סרני והאדונים ע' אביבי, עלי איתן, אלכסנדר ברש, מ' דור, א' זהבי, חיים מירום והיינריך מנדלסון.

***

 ביום י"ט בניסן תשכ"ה (21 באפריל 1965) חתם שר החינוך והתרבות זלמן ארן על הודעה ששמות בעלי החיים שלא ארץ ישראל – מחלקת היונקים, מחלקת העופות, מחלקת הזוחלים, מחלקת הדו-חיים – אושרו במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים  1179, ה' באייר תשכ"ה (7 במאי 1965).

 הרשימה "שמות בעלי-החיים של ארץ-ישראל" עברי-לטיני-אנגלי-צרפתי-גרמני התפרסמה בזיכרונות האקדמיה י-יא (תשכ"ג-תשכ"ד), עמ' 14-9 (מחלקת היונקים), עמ' 19-15 (מחלקת הזוחלים), עמ' 20 (מחלקת הדו-חיים), עמ' 37-21 (מחלקת העופות), בהוצאת האקדמיה ללשון העברית.

  

השלמות ותיקונים

רשימת "שמות בעלי חיים של ארץ ישראל", מחלקת הזוחלים

 את ההשלמות והתיקונים הכינה הוועדה למונחי הזואולוגיה של האקדמיה ללשון העברית. חבריה הם: ד"ר דני גולני, פרופ' יוסף הלר, פרופ' יהודה ורנר, ד"ר חנן דימנטמן ופרופ' דב פור מן האוניברסיטה העברית בירושלים; פרופ' יעקב זוסמן, ד"ר דוד טלשיר ופרופ' יהודה רצהבי מן האקדמיה ללשון העברית.

בעקבות שינויים במערכת המדעית בא צורך בכמה תיקונים והוספות בשמות העבריים.

ביום ז' בניסן תש"ס (12 באפריל 2000) חתם שר המדע התרבות והספורט, מתן וילנאי, על ההשלמות והתיקונים.

ההשלמות והתיקונים פורסמו ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 4883 מיום כ' באייר תש"ס (25 במאי 2000).