מדידה (תשכ"ה)

סינון
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
דִּיּוּק דיוק תכונה של פעולת המדידה
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
דַּיִק דיק תכונה של כלי או מכשיר
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מֵטֶר* מטר*, מ' מ'
* במילון המקורי כתוב: מֶטֶר
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
סֶנְטִימֵטֶר* סנטימטר*, ס"מ ס"מ
* במילון המקורי כתוב: סֶנְטִימֶטֶר
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מִילִימֵטֶר* מילימטר*, מ"מ מ"מ
* במילון המקורי כתוב: מִלִּימֶטֶר
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
יַרְד* ירד*
* במילון המקורי כתוב: יַרְדְּ
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
רַדְיָאן* רדיאן*
* במילון המקורי כתוב: רַדְיָן
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
פָּתַל* פתל*
* במילון המקורי כתוב: פָּתֹל
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
פָּרָלַקְס* פרלקס*
* במילון המקורי כתוב: פָּרַלַּקְסְ
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
טָעוּת טעות = ההפרש בין הגודל הנכון לגודל שהשיג המודד. ויש משתמשים במלה שגיאה לעניין זה.
העתק
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
רֶוַח שְׁנָתוֹת רווח שנתות המרחק למעשה בין שתי שנתות סמוכות
העתק
העתק
חלופות תקניות : מַחְוָן
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְדִּיקָטוֹר (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : מחוון
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינדיקטור (לועזי)
להרחבה
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
חָו חו קצה המחוג או נקודה, המחווה את תוצאת המדידה
העתק
העתק
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
סַרְגֵּל* סרגל*
* במילון המקורי כתוב: סַרְגָּל
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
סַרְגֵּל חַדּוּדִי* סרגל חדודי*
* במילון המקורי כתוב: סַרְגָּל חַדּוּדִי
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
סַרְגֵּל מִדָּה* סרגל מידה*
* במילון המקורי כתוב: סַרְגַּל מִדָּה
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
סַרְגֵּל מִדָּה מִתְקַפֵּל* סרגל מידה מתקפל*
* במילון המקורי כתוב: סַרְגַּל מִדָּה מִתְקַפֵּל
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
גָּשׁוֹשׁ גשוש מ"ר גָּשׁוֹשׁוֹת
עדכון: ברבים גם גָּשׁוֹשִׁים
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מְחוּגַת גָּשׁוֹשׁ מחוגת גשוש מ"ר מְחוּגוֹת גָּשׁוֹשׁוֹת
עדכון: ברבים גם מְחוּגוֹת גָּשׁוֹשִׁים
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
פַּרְגֵּל* פרגל*
* במילון המקורי כתוב: פַּרְגָּל
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
סַרְגֵּל* סרגל*
* במילון המקורי כתוב: סַרְגָּל
העתק
העתק
העתק
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
סַרְגֵּל עֹמֶק* סרגל עומק*
* במילון המקורי כתוב: סַרְגַּל עֹמֶק
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מִיקְרוֹמֵטֶר* מיקרומטר*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מִיקְרוֹמֵטֶר פְּנִים* מיקרומטר פנים*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר פְּנִים
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מִיקְרוֹמֵטֶר קְצָווֹת* מיקרומטר קצוות*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר קְצָווֹת
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מִיקְרוֹמֵטֶר קֶדַח* מיקרומטר קדח*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר קֶדַח
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מִיקְרוֹמֵטֶר עֹמֶק* מיקרומטר עומק*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר עֹמֶק
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מִיקְרוֹמֵטֶר גֹּבַהּ* מיקרומטר גובה*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר גֹּבַהּ
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מִיקְרוֹמֵטֶר תַּבְרִיגִים* מיקרומטר תבריגים*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר תַּבְרִיגִים
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מִיקְרוֹמֵטֶר לְגַלְגַּלֵּי שִׁנַּיִם* מיקרומטר לגלגלי שיניים*, מִיקְרוֹמֵטֶר לְשֻׁנָּנִים* מיקרומטר לשוננים*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר לְגַלְגַּלֵּי שִׁנַּיִם
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר לְשֻׁנָּנִים
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מִיקְרוֹמֵטֶר כָּנוּן* מיקרומטר כנון*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר כָּנוּן
העתק
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
חוּגָן לְצִילִינְדֵּרִים* חוגן לצילינדרים*
* במילון המקורי כתוב: חוּגָן לְצִילִינְדְּרִים
העתק
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מִיקְרוֹמֵטֶר כָּפוּל* מיקרומטר כפול*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר כָּפוּל
העתק
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
נָדָן* נדן*
* במילון המקורי כתוב: נְדָן
העתק
חלופות תקניות : דֹּפֶס
מונחים נוספים באותה המשמעות: שַׁבְּלוֹנָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : דופס
מונחים נוספים באותה המשמעות: שבלונה (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
סַרְגֵּל סִינוּס* סרגל סינוס*
* במילון המקורי כתוב: סַרְגַּל סִינוּס
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מִיקְרוֹמֵטֶר תַּבְרִיגִים* מיקרומטר תבריגים*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר תַּבְרִיגִים
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מִיקְרוֹמֵטֶר לְגַלְגַּלֵּי שִׁנַּיִם* מיקרומטר לגלגלי שיניים*, מִיקְרוֹמֵטֶר לְשֻׁנָּנִים* מיקרומטר לשוננים*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר לְגַלְגַּלֵּי שִׁנַּיִם
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר לְשֻׁנָּנִים
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֶקְרָן (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אקרן (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מְמֻצַּע הַקַּו הָאֶמְצָעִי ממוצע הקו האמצעי שֶׁל הַגַּלִּיּוּת אוֹ שֶׁל הַחִסְפּוּס
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
שֹׁרֶשׁ מְמֻצַּע הָרִבּוּעִים שורש ממוצע הריבועים שֶׁל הַגַּלִּיּוּת אוֹ שֶׁל הַחִסְפּוּס
העתק
העתק
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
סְבֹלֶת סבולת, טוֹלֵרַנְס* טולרנס*
* במילון המקורי כתוב: טוֹלֵרַנְסְ
עדכון: גם סְבִילוּת
העתק
העתק
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
עדכון: גם דַּרְגַּת הַסְּבִילוּת
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
עדכון: גם תְּחוּם הַסְּבִילוּת
העתק
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
עדכון: גם סְבִילוּת דּוּ-צִדִּית
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
גְּבוּל גבול מ"ר גְּבוּלִים
דלג למונחים