הבראת מעונות [תברואה] (תרפ"ח)

סינון
העתק
תברואה (תרפ"ח, 1928)
אַבָּר אבר, אֲבָרַי אברי האיש שמלאכתו בעבודת אבר-עופרת
המונח המעודכן: שְׁרַבְרַב
העתק
תברואה (תרפ"ח, 1928)
המונח המעודכן: שְׁרַבְרַבּוּת
העתק
תברואה (תרפ"ח, 1928)
אַמְבָּטִי אמבטי ל"ר: אַמְבָּטָאוֹת
העתק
תברואה (תרפ"ח, 1928)
בּוֹר שְׁפָכִים* בור שפכים*
* במילון המקורי כתוב: בּוֹר שׁוֹפְכִין
העתק
תברואה (תרפ"ח, 1928)
בִּיּוּב ביוב לשופכין
תִּעוּל* תיעול* ליבוש
* במילון המקורי כתוב: תֵּעוּל
העתק
חלופות תקניות : בּוֹר רָקָב
להרחבה
חלופות תקניות : בור רקב
להרחבה
העתק
תברואה (תרפ"ח, 1928)
בֶּרֶז אוֹטוֹמָטִי* ברז אוטומטי*
* במילון המקורי כתוב: בֶּרֶז אַבְטוֹמָטִי
העתק
תברואה (תרפ"ח, 1928)
אָגְנָה אוגנה החלק הבולט בצנור במקום הכסוי, כדי לאחז בו את הכסוי
המונח המעודכן: אֹגֶן
העתק
תברואה (תרפ"ח, 1928)
בָּטַשׁ* בטש*, כִּבֵּשׁ* כיבש*
* במילון המקורי כתוב: בָּטֹשׁ
* במילון המקורי כתוב: כַּבֵּשׁ
העתק
תברואה (תרפ"ח, 1928)
אַרְכֻּבָּה* ארכובה*
* במילון המקורי כתוב: אַרְכּוֹבָה
העתק
תברואה (תרפ"ח, 1928)
מַשְׁקֵעָה משקעה העקום בצנור שהשופכין נשקעים בו
העתק
תברואה (תרפ"ח, 1928)
הִלְחִים* הלחים*, רִתֵּק* ריתק*
* במילון המקורי כתוב: הַלְחֵם
* במילון המקורי כתוב: רַתֵּק
העתק
תברואה (תרפ"ח, 1928)
כַּמּוּת הַהֲרָקָה* כמות ההרקה*
* במילון המקורי כתוב: כַּמּוּת הַהַרָקָה
העתק
תברואה (תרפ"ח, 1928)
בֵּית שְׁפָכִים* בית שפכים*
* במילון המקורי כתוב: בֵּית שׁוֹפְכִין
המונח המעודכן: עֲבִיט שְׁפָכִים
העתק
תברואה (תרפ"ח, 1928)
מְאַוֵּר מאוור, מְרַוֵּחַ* מרווח*
* במילון המקורי כתוב: מְרַוַּח
העתק
תברואה (תרפ"ח, 1928)
אַסְלָה אסלה הכסא שיושבים עליו לעשות הצרכים
העתק
תברואה (תרפ"ח, 1928)
אַסְלַת בֻּכְנָה* אסלת בוכנה*
* במילון המקורי כתוב: אַסְלַת בּוּכְנָה
העתק
תברואה (תרפ"ח, 1928)
סְעִיף* סעיף*
* במילון המקורי כתוב: סָעִיף
העתק
תברואה (תרפ"ח, 1928)
סְעִיף אֲוִיר* סעיף אוויר*
* במילון המקורי כתוב: סְעִיף אַוֵּיר
העתק
תברואה (תרפ"ח, 1928)
סְעִיף שְׁפָכִים* סעיף שפכים*
* במילון המקורי כתוב: סְעִיף שׁוֹפְכִים
העתק
תברואה (תרפ"ח, 1928)
פְּקָק* פקק*
* במילון המקורי כתוב: פֶּקֶק
העתק
תברואה (תרפ"ח, 1928)
המונח המעודכן: כִּיּוֹר מִטְבָּח, מִשְׁטַף מִטְבָּח
העתק
תברואה (תרפ"ח, 1928)
קָצֶה מֻפְשָׁל* קצה מופשל*
* במילון המקורי כתוב: קָצֶה מָפְשָׁל
העתק
תברואה (תרפ"ח, 1928)
שַׁרְווּל בָּרְגִּי* שרוול בורגי*
* במילון המקורי כתוב: שַׁרְווּל בּוֹרְגִי
העתק
תברואה (תרפ"ח, 1928)
שַׁרְווּל מֻפְשָׁל* שרוול מופשל*
* במילון המקורי כתוב: שַׁרְווּל מָפְשָׁל
העתק
תברואה (תרפ"ח, 1928)
תָּא בִּקֹּרֶת* תא ביקורת*
* במילון המקורי כתוב: תָּא בִקֹּרֶת
דלג למונחים