הבראת מעונות (תרפ"ח)

סריקות   

הקדמ ה - מֻנְּחֵי הַבְרָאַת מְעוֹנוֹת

 

[מֻנחי הבראת מעונות] נקבעו על ידי ועד הלשון בישיבותיו בתמוז תרפ"ה לפי הצעת הד"ר א. מזיא בהשתתפות הד"ר א. מזיא, פרופ' יוסף קלוזנר, פרופ' י. נ. אפשתין [אפשטין], פרופ' נחום סלושץ, והמומחים המהנדס א. [אליעזר] ילין, ל. קנטור והממונה על הבראת המעונות בעירית תל-אביב ה. פונרוב.

 

***

 

רשימת "מֻנְּחֵי הַבְרָאַת מְעוֹנוֹת" עברית-אנגלית פורסמה בזִכרונות ועד הלשון ו (תרפ"ח), עמ' 41–42.