טקסטילים בארכאולוגיה (תשס"ה)

סינון
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
עֲבוֹתוֹת עבותות שם כללי לקבוצה הכוללת חוטים, חבלים, פתילים, מיתרים, כבלים ודומיהם, מכל חומר, בכל גודל ובכל עיצוב
מַעֲשֵׂה עֲבוֹת מעשה עבות עשיית חבלים
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
מִקְלָעוֹת מקלעות, מַעֲשֵׂה מִקְלַעַת מעשה מקלעת חפצים עשויים בקליעה, שטוחים או בעלי נפח, כגון מחצלות, סלים, קערות, כברות, ו"ארונות קבורה"
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
מַחְצָלוֹת מחצלות חפצים שטוחים מעשה מקלעת
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
סַלִּים סלים חפצים תלת-ממדיים מעשה מקלעת
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
רְשָׁתוֹת רשתות
מַעֲשֵׂה רֶשֶׁת מעשה רשת חפצים עשויים מחוטים (או סיבים), המחוברים ביניהם באופני קשירה שונים
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)

strand strand Oxford Dic.: single thread or strip of fiber
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
שְׁזִיר שזיר שינוי קביעה - אריגה, תש"ז: שְׁזִיר - twisted yarn, twist
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
שְׁזִיר כָּפוּל שזיר כפול שינוי קביעה - אריגה, תש"ז: שְׁזִיר כָּפוּל, דּוּ-שְׁזִיר - twisted yarn, twist
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
שְׁזִיר מְשֻׁלָּשׁ שזיר משולש שינוי קביעה - אריגה'תש"ז: שְׁזִיר מְשֻׁלָּש - triple twist
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
תַּשְׁתִּית תשתית מערכת סבילה אופקית במקלעת
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
תַּשְׁתִּית אֶגֶד תשתית אגד של סיבים, חוטים וכדומה; יחידה גמישה המהווה את התשתית
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
תַּשְׁתִּית חֳטָרִים תשתית חוטרים יחידה נוקשה של חוטרים המהווה את התשתית
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
תַּךְ קְלִיעַת לִפּוּף תך קליעת ליפוף יחידה פעילה אנכית העוטפת או מחברת דורים של התשתית האופקית
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
תַּךְ מֻרְכָּב* תך מורכב*
* במילון המקורי כתוב: תַּךְ מָרְכָּב
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
לְפִיף לפיף היחידה המבנית של החפץ הקלוע לכל אורכו (תשתית+תך)
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
דּוּר סְלִילִי דור סלילי, דּוּר דור מעגל אחד שיוצר הלפיף
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
קְלִיעַת פִּתּוּל עֵרֶב קליעת פיתול ערב טכניקה של קליעת סלים ומוצרי חוט בעלת שתי מערכות: מערכת שְׁתִי סבילה ומערכת עֶרֶב פעילה. בטכניקה זו מפתלים את זירי הערב וגם סוגרים על זירי השתי
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
קְלִיעַת פִּתּוּל שְׁתִי קליעת פיתול שתי טכניקה הפוכה לפיתול ערב: שתי פעיל, ערב סביל
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
קְלִיעַת לוּחַ שַׁח קליעת לוח שח קליעת שתי וערב פשוטה היוצרת דגם לוח שח
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
קְלִיעָה אֲלַכְסוֹנִית קליעה אלכסונית קליעה אלכסונית בדילוגים מעל ומתחת ליותר מרכיב אחד
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
קְלִיעַת צַמָּה אֲלַכְסוֹנִית קליעת צמה אלכסונית קליעת צמה אלכסונית בדילוגים מעל ומתחת ליותר מרכיב אחד
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
קַלְעָה קלעה הזיר המשמש לקליעת הצמה
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)

round round, circuit circuit in braid plaiting
לבדוק הערה באנגלית
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
כְּפִיפָה כפיפה סל גמיש, כמו סלים מעלעלי תמר
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
קֶלֶת קלת רבים: קְלָתוֹת
מִקְלַעַת נְצָרִים מקלעת נצרים סל קשיח, כמו סלים מענפי ערבה
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
מַחְצֶלֶת מֻכְלֶבֶת מחצלת מוכלבת מחצלת עשויה מגבעולים המחוברים בהכלבה
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
בַּד טַפָּה בד טפה בד עשוי סיבים צמחיים
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
לֶבֶד לבד בד עשוי סיבי צמר
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
טֶכְנִיקָה בִּרְכִיב יָחִיד טכניקה ברכיב יחיד טכניקות המשתמשות ברכיב יחיד בשיטות חיבור שונות
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
שִׁלּוּב שילוב שילוב של רכיב יחיד עם עצמו
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
מַעֲשֵׂה לוּלָאוֹת מעשה לולאות חיבור של רכיב יחיד עם עצמו בלולאות
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
לוּלָאוֹת בְּחִבּוּר מֻרְכָּב* לולאות בחיבור מורכב* לולאות המחוברות זו בזו במאונך ובמאוזן
* במילון המקורי כתוב: לוּלָאוֹת בְּחִבּוּר מָרְכָּב
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
מַעֲשֵׂה קְשָׁרִים מעשה קשרים חיבור של רכיב יחיד עם עצמו בקשרים
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
קֶשֶׁר אֶצְבַּע קשר אצבע קשר אצבע הוא דוגמה לקֶשֶׁר תָּלוּי
העתק
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
סְרִיגָה סריגה טכניקה שהלולאות חבוקות בה זו בזו באופן המאפשר עבודה בחוט אין סופי
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
קְלִיעַת בְּלִימָה קליעת בלימה, סְפְּרֵנְג* ספרנג* חיבור רכיבי המערכת, כשקצותיהם מקובעים טכניקה שהשתמשו בה בעיקר למבנים אווריריים. לדוגמה: רשתות לשער
* במילון המקורי כתוב: סְפְּרֵנְגּ
העתק
טקסטילים (תשס"ה, 2005)
קְלִיעָה מְשֻׁלֶּבֶת קליעה משולבת חיבור רכיבי המערכת על ידי שילובם
העתק
העתק
דלג למונחים