טקסטילים בארכאולוגיה (תשס"ה)


הקדמה – טקסטילים בשימוש הארכאולוגיה

הרשימה "טקסטילים בשימוש הארכאולוגיה" היא פרי עבודתה של הוועדה למונחי אריגה אמנותית שהוקמה באקדמיה ללשון העברית בשנת תשנ"ט.

חברי הוועדה מקרב בעלי המקצוע: עליזה בגינסקי, לשעבר מרצה במכללת שנקר, חברה בהנהלת ה- Cieta   (יושבת ראש הוועדה); ברכה סדובסקי מבית הספר לריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית; ד"ר ברכה יניב, מרצה לאמנות יהודית באוניברסיטת בר-אילן; יורם ברייר, מנכ"ל חברת גמולב, אוצר ומומחה לאומנויות; ד"ר רבקה יוחה, מומחית לטכנולוגיה טקסטילית, לשעבר מן המכון הישראלי לסיבים של התמ"ס; תמר שיק מרשות העתיקות, חוקרת בפרהיסטוריה, היסטוריה וטכנולוגיה של הטקסטיל; אורה בארי ועלייה בן-עמי מן המחלקה לאתנוגרפיה יהודית במוזאון ישראל בירושלים; מן האקדמיה – אבנר טריינין, אורי מלמד (למן תשס"ב), שלמה נאה, מנחם קיסטר (עד תשס"ב).

מזכירת הוועדה צביה זמירי.

הרשימה "טקסטילים בשימוש הארכאולוגיה" היא הפרק השלישי שנדון בוועדה. את המצע לרשימה הכינה תמר שיק.

הרשימה אושרה במליאת האקדמיה בישיבה רפ"ג ביום י"ד באייר תשס"ה, 23 במאי 2005.

 

* * *

ביום כ"ב באייר תשס"ז (13 במאי 2007) חתם שר המדע התרבות והספורט, גאלב מג'אדלה, על הודעה בדבר אישור הרשימה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 5764 מיום י' בשבט תשס"ח (17 בינואר 2008).

הרשימה טרם ראתה אור בדפוס.