אפייה [כלכלת הבית] (תשי"ז–תשי"ט–תש"ך)

סינון
העתק
כלכלת הבית ( תשט"ז, 1956)
אָקָרִית הַקֶּמַח* אקרית הקמח*
* במילון המקורי כתוב: אֲקָרִית הַקֶּמַח
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כלכלת הבית ( תשט"ז, 1956)
מְלָסָה* מלסה*
* במילון המקורי כתוב: מְלַסָּה
העתק
העתק
העתק
העתק
כלכלת הבית ( תשט"ז, 1956)
גְּדִיל* גדיל*
* במילון המקורי כתוב: גָּדִיל
העתק
העתק
העתק
כלכלת הבית ( תשט"ז, 1956)
צְנִים* צנים*
* במילון המקורי כתוב: צָנִים
העתק
חלופות תקניות : בְּשֹׂמֶת
מונחים נוספים באותה המשמעות: אָרוֹמָה (לועזי)
להרחבה