אפייה [כלכלת הבית] (תשי"ז, תשי"ט, תש"ך)

סינון
העתק
כלכלת הבית (תשי"ז, 1957)
אָקָרִית הַקֶּמַח* אקרית הקמח*
* במילון המקורי כתוב: אֲקָרִית הַקֶּמַח
העתק
כלכלת הבית (תשי"ז, 1957)
מֵי גְּבִינָה* מי גבינה*
* במילון המקורי כתוב: מֵי גְבִינָה
העתק
כלכלת הבית (תשי"ז, 1957)
מַרְגָּרִינָה* מרגרינה*
* במילון המקורי כתוב: מַרְגָּרִין
העתק
העתק
כלכלת הבית (תשי"ז, 1957)
סוּכְּרוֹז* סוכרוז*
* במילון המקורי כתוב: סֻכָּרוֹז
העתק
כלכלת הבית (תשי"ז, 1957)
מְלָסָה* מלסה*
* במילון המקורי כתוב: מְלַסָּה
הערת המזכירות המדעית: מקובל מוֹלָסָה ובעברית דִּבְשָׁה
העתק
כלכלת הבית (תשי"ז, 1957)
עדכון: גם בְּצַל-הַגִּנָּה
העתק
כלכלת הבית (תשי"ז, 1957)
קוֹרִינְתִיּוֹת* קורינתיות*
* במילון המקורי כתוב: קוֹרִנְתִּיּוֹת
העתק
כלכלת הבית (תשי"ז, 1957)
מְכַל קֶמַח* מכל קמח*
* במילון המקורי כתוב: מֵכַל קֶמַח
העתק
העתק
כלכלת הבית (תשי"ז, 1957)
גְּדִיל* גדיל*
* במילון המקורי כתוב: גָּדִיל
העתק
כלכלת הבית (תשי"ז, 1957)
שְֹבָכַת הַמּוֹקֵד* שבכת המוקד*
* במילון המקורי כתוב: שִׂבְכַת הַמּוֹקֵד
העתק
כלכלת הבית (תשי"ז, 1957)
צְנִים* צנים*
* במילון המקורי כתוב: צָנִים
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אָרוֹמָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: ארומה (לועזי)
להרחבה
העתק
כלכלת הבית (תשי"ט, 1959)
קוֹנְדִּיטָאוּת* קונדיטאות* המקצוע
* במילון המקורי כתוב: קוֹנְדִיטָאוּת
המונח המעודכן: מִגְדְּנָאוּת
העתק
כלכלת הבית (תשי"ט, 1959)
קוֹנְדִּיטוֹרְיָה* קונדיטוריה* המפעל, החנות
* במילון המקורי כתוב: קוֹנְדִיטוֹרְיָה
המונח המעודכן: מִגְדָּנִיָּה
העתק
כלכלת הבית (תשי"ט, 1959)
קוֹנְדִּיטוֹר* קונדיטור*
* במילון המקורי כתוב: קוֹנְדִיטוֹר
המונח המעודכן: מִגְדְּנַאי