בולאות (תשנ"א)

סינון
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
אָדֹם אִינְדִּיָּאנִי* אדום אינדיאני* צבע
* במילון המקורי כתוב: אָדֹם אִינְדְּיָנִי
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
אָדֹם וֵנֶצְיָאנִי* אדום ונציאני* צבע
* במילון המקורי כתוב: אָדֹם וֵנֵצִיאָנִי
העתק
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
אֲזוֹבְיוֹן* אזוביון* צבע
* במילון המקורי כתוב: אֲזוֹבִיּוֹן
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
אָפֹר אפור צֶבַע
העתק
העתק
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
בּוּל "סִינְדֵרֵלָה"* בול "סינדרלה"*
* במילון המקורי כתוב: בּוּל "סִינְדֵּרֶלָּה"
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
בּוּל צְדָקָה בול צדקה בול בתוספת מחיר שמיועדת למטרות ציבור
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
בּוּל שׁוּלִי בול שולי בול ושולי הגיליון
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
בֵּז' בז' צבע חוֹל] [צבע
העתק
העתק
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
בָּלוּי בלוי, שָׁחוּק שחוק כגון: בול בלוי, גלופה שחוקה
העתק
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
תַּת-גִּלָּיוֹן תת-גיליון חלק מגיליון בולים
העתק
העתק
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
המונח המעודכן: מַדְבֵּקָה (מכיוון שמדבקות בהרטבה יצאו מן השימוש; דִּבְקִית היא חלופה ל"סטיקר")
העתק
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
דְּפוּס אוֹפְסֶט* דפוס אופסט*
* במילון המקורי כתוב: דְּפוּס אוֹפְסֵט
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
העתק
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
העתק
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
חוֹתָם חותם המכשיר
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
טוֹב טוב מצב הבול
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
טוֹב מְאוֹד* טוב מאוד* מצב הבול
* במילון המקורי כתוב: טוֹב מְאֹד
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
טִיפּוּס* טיפוס*
* במילון המקורי כתוב: טִפּוּס
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
כָּחֹל פְּלָדִי* כחול פלדי* צבע
* במילון המקורי כתוב: כָּחֹל פִּלְדִי
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
כְּחַלְחַל כחלחל כחול במקצת
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
כְּלִיל כליל בניגוד לגְזיר
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
מְדֻמֶּה מדומה כגון: בול מדומה

bogus bogus stamp
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)

issue issue printing
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
מְהֻפָּךְ מהופך כגון: הדפס רכב מהופך, סימן מים מהופך
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)

vermeil vermeil e.g. vermeil medal
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
מְחוֹרָר* מחורר*
* במילון המקורי כתוב: מְחֹרָר

perfinned perfinned perforated initials
העתק
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
מֵיסָף מיסף תוספת מחיר
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)

silver bronze silver bronze e.g. silver bronze medal
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
מִכְתַּב סְתָם מכתב סתם מכתב שלא נשלח למטרות אספנות
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
המונח המעודכן: מַלְקֶטֶת
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
מַעֲטֶפֶת טְרֹפֶת מעטפת טרופת בדרך כלל מאנייה שנטרפה בים
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
מַעֲטֶפֶת עֵרוּב מעטפת עירוב מעטפה נושאת בולים של כמה מדינות
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
נְיָר מְלֻיָּף נייר מלויף נייר שבו חוטי משי זעירים
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
נְיַר קְלָף נייר קלף, פֶּרְגָּמֵנְט* פרגמנט*
* במילון המקורי כתוב: פֶּרְגָּמֶנְט
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
העתק
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
צֶמֶד שׁוֹנִים צמד שונים, צֶמֶד צמד בולים שונים מחוברים
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
צְמוּדָה צמודה כגון: צמודת ארבע, צמודת פינה
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
קֶפֶל* קפל* לאורך הנקבוב
* במילון המקורי כתוב: קֵפֶל
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
קֶפֶל דְּפוּס* קפל דפוס*
* במילון המקורי כתוב: קֵפֶל דְּפוּס
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
קִשּׁוּט קישוט כגון: מעטפת קישוט
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
שָׁכוּב שכוב כגון: סימן מים שכוב
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
שְׁנוּי צֶבַע שנוי צבע בול שנשתנה צבעו בהשפעה חיצונית
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
תָּמִים תמים כגון: בול תמים
העתק
העתק
בולאות (תשנ"א, 1991)
תַּת-גִּלָּיוֹן תת-גיליון חלק מגיליון בולים
דלג למונחים