פיזיקה: אקוסטיקה (תשמ"ה)

סינון
העתק
העתק
פיזיקה (תשמ"ה, 1985)
קוֹלִי קולי רק של קול-אדם, להוציא בצירופים כגון "עַל-קוֹלִי"
העתק
פיזיקה (תשמ"ה, 1985)
טוֹן טון קול שהוא טון טהור היוצר תחושה של גובה
העתק
פיזיקה (תשמ"ה, 1985)
צְלִיל צליל קול המורכב מטון יסודי וההרמוניות שלו
העתק
העתק
פיזיקה (תשמ"ה, 1985)
תֶּדֶר-שֵׁמַע* תדר-שמע*, תְּדִירוּת-שֵׁמַע* תדירות-שמע*
* במילון המקורי כתוב: תֶּדֶר-שֶׁמַע
* במילון המקורי כתוב: תְּדִירוּת-שֶׁמַע
העתק
פיזיקה (תשמ"ה, 1985)
תַּת-שִׁמְעִי תת-שמעי לעומת מונח זה משמש המונח תַּת-קוֹלִי - subsonic לציון מהירויות נמוכות ממהירות הקול
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אוּלְטְרָסָאוּנְד (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אולטרסאונד (לועזי)
להרחבה
העתק
פיזיקה (תשמ"ה, 1985)
עַל-שִׁמְעִי על-שמעי לעומת מונח זה משמש המונח עַל-קוֹלִי - supersonic לציון מהירויות גבוהות ממהירות הקול
העתק
פיזיקה (תשמ"ה, 1985)
תּוֹצָא דּוֹפְּלֶר* תוצא דופלר*, אֵפֵקְט דּוֹפְּלֶר* אפקט דופלר*
* במילון המקורי כתוב: תּוֹצָא דוֹפְּלֶר
* במילון המקורי כתוב: אֶפֶקְט דוֹפְּלֶר
העתק
פיזיקה (תשמ"ה, 1985)
גַּל אֵלַסְטִי* גל אלסטי*
* במילון המקורי כתוב: גַּל אֶלַסְטִי
העתק
פיזיקה (תשמ"ה, 1985)
אֵנֶרְגִּיַּת קוֹל* אנרגיית קול*, אֵנֶרְגִּיָּה אָקוּסְטִית* אנרגייה אקוסטית*
* במילון המקורי כתוב: אֶנֶרְגְיַת קוֹל
* במילון המקורי כתוב: אֶנֶרְגְיָה אָקוּסְטִית
העתק
פיזיקה (תשמ"ה, 1985)
שָׂדֶה חָפְשִׁי* שדה חופשי*
* במילון המקורי כתוב: שָׂדֶה חָפְשִׂי
העתק
העתק
העתק
פיזיקה (תשמ"ה, 1985)
בָּרוּר ברור לגבי האפשרות להבחין בין צלילים, ובמקרה של דיבור להבין מבחינה אקוסטית
העתק
העתק
פיזיקה (תשמ"ה, 1985)
תַּיִל מַגְנֵטִי* תיל מגנטי*, חוּט מַגְנֵטִי* חוט מגנטי*
* במילון המקורי כתוב: תַּיִל מַגְנֶטִי
* במילון המקורי כתוב: חוּט מַגְנֶטִי
דלג למונחים