פיזיקה: אקוסטיקה (תשמ"ה)

סריקות   

הקדמה – מילון למונחי הפיסיקה
חלק ד'
– אקוסטיקה

 

[המילון ערוך לפי נושאים, ואלה הם: מונחים כלליים; תנודות ומקורות קול; תדירות; רציפות; התקדמות הקול; ספקטר וּפס; אנרגייה וְרָמָה; שׂדה; העברה, החזרה, ניחוּת; רעש; ציוד ומכשירים; פיסיואקוּסטיקה ופסיכואקוּסטיקה; אלקטרואקוסטיקה. המילון הוכן בוועדה המרכזית למונחי הטכנולוגיה, הטכניון, חיפה.]

 

***

 

ביום י"ב בניסן תשמ"ה (3 באפריל 1985) חתם שר החינוך והתרבות יצחק נבון על הודעה שהמילון למונחי התכנון המרחבי אושר במליאת האקדמיה.

 

המילון פורסם ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 3198, כ"ח באייר תשמ"ה (19 במאי 1985).