בנאות [בניין] (תרפ"ח)

סינון
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
פִּיצוּץ* פיצוץ*
* במילון המקורי כתוב: פִּצּוּץ
העתק
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
בָּטַשׁ* בטש*
מֶחְלָץ מחלץ הכלי
* במילון המקורי כתוב: בָּטוֹשׁ
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
הִרְבִּיץ* הרביץ*
* במילון המקורי כתוב: הַרְבֵּץ
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
שָׁחַק* שחק*
* במילון המקורי כתוב: שָׁחוֹק
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
עִרְבֵּל* ערבל*, כָּבַר* כבר*
* במילון המקורי כתוב: עַרְבֵּל
* במילון המקורי כתוב: כָּבוֹר
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
גִּבֵּל* גיבל*
* במילון המקורי כתוב: גַּבֵּל
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
נָחַת* נחת*
* במילון המקורי כתוב: נָחוֹת
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
בֵּטוֹן מְחֻסָּם* בטון מחוסם*
* במילון המקורי כתוב: בֶּטּוֹן מְחֻסָּם
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
סוֹמְכָה סומכה ר' סוֹמְכוֹת
המונח המעודכן: תְּמוֹכָה
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
נִרְתַּע* נרתע*
* במילון המקורי כתוב: הֵרָתַע
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
נָקַר* נקר*
* במילון המקורי כתוב: נָקוֹר
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
הֶעֱזִיב* העזיב* מעזיבה
* במילון המקורי כתוב: הַעֲזֵב
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
הֶחֱלִיק* החליק* בכף הסידים
* במילון המקורי כתוב: הַחֲלֵק
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
מָתַח* מתח*
* במילון המקורי כתוב: מָתוֹחַ
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
הִרְבִּיץ* הרביץ*
* במילון המקורי כתוב: הַרְבֵּץ
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
שִׁקַּע* שיקע*
* במילון המקורי כתוב: שַׁקֵּעַ
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
פָּתַל* פתל*
* במילון המקורי כתוב: פָּתוֹל
העתק
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
דֶּלֶת מִלּוּאוֹת* דלת מילואות*
* במילון המקורי כתוב: דֶּלֶת מִלּוּאִים
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
מִלּוּאוֹת* מילואות*
* במילון המקורי כתוב: מִלּוּאִים
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
עָדַף* עדף*
* במילון המקורי כתוב: עָדוֹף
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
שָׁף* שף*
* במילון המקורי כתוב: שׁוּף
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
כָּחַל* כחל*
* במילון המקורי כתוב: כָּחוֹל
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
יְתֵדוֹת טִיחַ יתדות טיח קמצי טיח במקומות שונים כדי לכַון את ישר הטיח שבאמצע
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
מָחַק* מחק* החלק על הטיח באפן קל שלא יהיה מחספס ובכ"ז יתאחז בו הטיח החדש
* במילון המקורי כתוב: מָחֹק
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
סִיקוּס* סיקוס*
* במילון המקורי כתוב: סִקּוּס
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
המונח המעודכן: סִין
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
שְׂרָפִי* שרפי*
* במילון המקורי כתוב: שַׂרְפִי
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
תַּחְמֹצֶת* תחמוצת*
* במילון המקורי כתוב: תַּחְמוֹצֶת
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
רֶתֶק רתק
רִתֵּק* ריתק* הפועל
* במילון המקורי כתוב: רַתֵּק
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
צִדֵּי דֶּרֶךְ* צידי דרך*
* במילון המקורי כתוב: צִדֵּי דֶרֶךְ
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
גָּשַׁשׁ* גשש*
* במילון המקורי כתוב: גָּשׁוֹשׁ
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
נָקַב* נקב*, קָדַח* קדח*
* במילון המקורי כתוב: נָקוֹב
* במילון המקורי כתוב: קָדוֹחַ
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
חֹמֶר פִּיצוּץ* חומר פיצוץ*
* במילון המקורי כתוב: חֹמֶר פִּצּוּץ
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
נִפֵּץ* ניפץ*
* במילון המקורי כתוב: נַפֵּץ
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
עִבָּה* עיבה*, דִּחֵס* דיחס*
* במילון המקורי כתוב: עַבֵּה
* במילון המקורי כתוב: דַּחֵס
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
שִׁקַּע* שיקע*
* במילון המקורי כתוב: שַׁקֵּעַ
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
חָפַר* חפר*
* במילון המקורי כתוב: חָפוֹר
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
סִקֵּל* סיקל*
* במילון המקורי כתוב: סַקֵּל
העתק
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
סָמַךְ* סמך*
* במילון המקורי כתוב: סָמוֹךְ
העתק
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
סִינִים* סינים*
* במילון המקורי כתוב: סִנִּין
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
דִּפֵּן* דיפן*
* במילון המקורי כתוב: דַּפֵּן
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
מִלֵּא* מילא*
* במילון המקורי כתוב: מַלֵּא
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
שָׁפַךְ* שפך*
* במילון המקורי כתוב: שָׁפוֹךְ
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
גֻּמָּה* גומה*
* במילון המקורי כתוב: גּוּמָה
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
הִרְטִיב* הרטיב*
* במילון המקורי כתוב: הַרְטֵב
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
שָׁקַע* שקע*
* במילון המקורי כתוב: שָׁקֹעַ
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
יִשֵּׁר* יישר*
* במילון המקורי כתוב: יַשֵּׁר
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
גָּרַף* גרף*
* במילון המקורי כתוב: גָּרֹף
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
חָפַר* חפר*
* במילון המקורי כתוב: חָפֹר
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
עָדַר* עדר*
* במילון המקורי כתוב: עָדֹר
דלג למונחים