בנאות (תרפ"ח)

סריקות   

הקדמה - מֻנְחֵי הַבַּנָּאוּת

 

בקביעת מנחי רשימה זו השתתפו חברי הועד: י. אפשטין, הרב ש. אסף, דוד ילין, א.מ. ליפשיץ, ד"ר אהרן מאיר מזיא, פרופ' נחום סלושץ, פרופ' יוסף קלוזנר והמומחים המהנדסים: אליעזר ילין ונחום פַּפֶּר.

 

*** 

 

רשימת "מֻנְּחֵי הַבַּנָּאוּת" עברית-אנגלית-גרמנית פורסמה בזכרונות ועד הלשון ו (תרפ"ח), עמ' 33–37.

פרקי הרשימה: (א) מונחים כלליים; (ב) עבודות עפר.