מסגרות ונפחות (תש"ב)

סינון
העתק
העתק
חלופות תקניות : פַּטִּישׁ מְכֻדַּר חַרְטוֹם
להרחבה
חלופות תקניות : פטיש מכודר חרטום
להרחבה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
נִקֵּשׁ בְּפַטִּישׁ* ניקש בפטיש*
* במילון המקורי כתוב: נַקֵּשׁ בְּפַטִּישׁ
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חִשֵּׁל* חישל*
* במילון המקורי כתוב: חַשֵּׁל
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חִשֵּׁל בִּמְחֻמָּם* חישל במחומם*
* במילון המקורי כתוב: חַשֵּׁל בִּמְחֻמָּם
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חִשֵּׁל בִּמְצֻנָּן* חישל במצונן*
* במילון המקורי כתוב: חַשֵּׁל בִּמְצֻנָּן
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חִשֵּׁל דֶּרֶךְ טְבִיעָה* חישל דרך טביעה*
* במילון המקורי כתוב: חַשֵּׁל דֶּרֶךְ טְבִיעָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
רָצַף* רצף*
* במילון המקורי כתוב: רָצוֹף
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
רִתֵּךְ* ריתך*
* במילון המקורי כתוב: רַתֵּךְ
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
רִתֵּךְ אֶל* ריתך אל*
* במילון המקורי כתוב: רַתֵּךְ אֶל
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
רִתֵּךְ יַחַד* ריתך יחד*
* במילון המקורי כתוב: רַתֵּךְ יַחַד
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
המונח המעודכן: מֶלְקְחֵי מַבְעֲרִים
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חָטַט בְּאִזְמֵל סֵיפִי* חטט באזמל סיפי*
* במילון המקורי כתוב: חָטוֹט בְּאִזְמֵל סֵיפִי
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חִטֵּט בְּאִזְמֵל* חיטט באזמל*
* במילון המקורי כתוב: חַטֵּט בְּאִזְמֵל
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
קִצֵּץ בְּאִזְמֵל* קיצץ באזמל*
* במילון המקורי כתוב: קַצֵּץ בְּאִזְמֵל
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
סִמֵּן בְּמַדְגֵּשׁ* סימן במדגש*
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּן בְּמַדְגֵּשׁ
עדכון: גם סִמֵּן בְּמַקּוֹד
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
נִקֵּב* ניקב*
* במילון המקורי כתוב: נַקֵּב
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
המונח המעודכן: טַבְלַת דְּפוּסִים לְחִשּׁוּל
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מַחֲרֹקֶת שְׁתִי* מחרוקת שתי*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲרֹקֶת שֶׁתִי
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חֵרֵק שׁוֹפִינִים* חירק שופינים*
* במילון המקורי כתוב: חָרֵק שׁוֹפִינִים
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חִדֵּשׁ הַמַּחֲרֹקֶת* חידש המחרוקת*
* במילון המקורי כתוב: חַדֵּשׁ הַמַּחֲרֹקֶת
המונח המעודכן: חֵרֵק מֵחָדָשׁ
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חִסֵּם שׁוֹפִינִים* חיסם שופינים*
* במילון המקורי כתוב: חַסֵּם שׁוֹפִינִים
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
שִׁיֵּף* שייף*
* במילון המקורי כתוב: שַׁיֵּף
העתק
חלופות תקניות : נְשֹׁפֶת שִׁיּוּף
להרחבה
חלופות תקניות : נשופת שיוף
להרחבה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הֶחֱלִיק* החליק*
* במילון המקורי כתוב: הַחֲלֵק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
שׁוֹפִין סְגַלְגַּל - רק תמורת oval file. המונח המעודכן תמורת cross file ו-double half-round file: שׁוֹפִין דּוּ-מִקְטָעִי.
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
גֵּרֵד* גירד*
* במילון המקורי כתוב: גָּרֵד
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
גָּרַד* גרד*
* במילון המקורי כתוב: גָּרוֹד
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
המונח המעודכן: מַקְדֵּד זָוִית, מַקְדֵּד יְשַׁר זָוִית
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
המונח המעודכן: גֻּבְתַּת הַמַּקְדֵּחָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
קָדַח* קדח*
* במילון המקורי כתוב: קָדוֹחַ
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
קְדַחְדַּח* קדחדח*
* במילון המקורי כתוב: קְדַחְדָּח
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
קַשְׁתָנִית* קשתנית*
* במילון המקורי כתוב: קַשְׁתָּנִית
העתק
העתק
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
שֵׁן הַמַּסּוֹר* שן המסור*
* במילון המקורי כתוב: שֶׁן הַמַּסּוֹר
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
סִכְסֵךְ שִׁנֵּי הַמַּסּוֹר* סכסך שיני המסור*
* במילון המקורי כתוב: סַכְסֵךְ שִׁנֵּי הַמַּסּוֹר
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
נִסֵּר* ניסר*
* במילון המקורי כתוב: נַסֵּר
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
המונח המעודכן: אֶבֶן הַשָּׂאָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הִשְׁחִיז* השחיז*
* במילון המקורי כתוב: הַשְׁחֵז
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
נְיַר שָׁמִיר* נייר שמיר*
* במילון המקורי כתוב: נְיָר שָׁמִיר
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
לָטַשׁ בְּשָׁמִיר* לטש בשמיר*
* במילון המקורי כתוב: לָטוֹשׁ בְּשָׁמִיר
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חִסֵּם* חיסם*
* במילון המקורי כתוב: חַסֵּם
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
רִפָּה* ריפה*
* במילון המקורי כתוב: רַפֵּה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הִלְחִים* הלחים*
* במילון המקורי כתוב: הַלְחֵם
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הִלְחִים יַחַד* הלחים יחד*
* במילון המקורי כתוב: הַלְחֵם יַחַד
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הִלְחִים לְ-* הלחים ל-*, הִלְחִים אֶל* הלחים אל*
* במילון המקורי כתוב: הַלְחֵם לְ-
* במילון המקורי כתוב: הַלְחֵם אֶל
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הִתִּיר הַלְחָמָה* התיר הלחמה*
* במילון המקורי כתוב: הַתֵּר הַלְחָמָה
המונח המעודכן: הִפְרִיד הַלְחָמָה
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מָדַד יָפֶה* מדד יפה*, מָדַד בְּדִיּוּק* מדד בדיוק*
* במילון המקורי כתוב: מָדוֹד יָפֶה
* במילון המקורי כתוב: מָדוֹד בְּדִיּוּק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מַד-עֹמֶק* מד-עומק*
* במילון המקורי כתוב: מַדְעֹמֶק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מַד-קֹטֶר* מד-קוטר*
* במילון המקורי כתוב: מַדְקֹטֶר
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מַד-פַּח* מד-פח*
* במילון המקורי כתוב: מַדְפָּח
המונח המעודכן: מַדִּיד פַּחִים (תש"ו)
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מַד-תַּיִל* מד-תיל*
* במילון המקורי כתוב: מַדְתַּיִל
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
המונח המעודכן: גָּשׁוֹשׁ חוּץ
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
המונח המעודכן: גָּשׁוֹשׁ פְּנִים
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
סֵרֵט* סירט*
* במילון המקורי כתוב: סָרֵט
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
המונח המעודכן: סַרְגֵּל קָמָץ, סַרְגֵּל T
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
יִשֵּׁר* יישר*
* במילון המקורי כתוב: יַשֵּׁר
העתק
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
תִּבְרֵג* תברג*
* במילון המקורי כתוב: תַּבְרֵג
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
בָּרַז בְּמַבְרֵז* ברז במברז*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹז בְּמַבְרֵז
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
תִּבְרֵג בְּמַחְרֵטָה* תברג במחרטה*
* במילון המקורי כתוב: תַּבְרֵג בְּמַחְרֵטָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
בָּרַג* ברג*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹג
המונח המעודכן: הִבְרִיג
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
בָּרַג אֶל* ברג אל*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹג אֶל
המונח המעודכן: הִבְרִיג
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
בָּרַג לְתוֹךְ* ברג לתוך*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹג לְתוֹךְ
המונח המעודכן: הִבְרִיג
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
סָגַר בִּבְרָגִים* סגר בברגים*
* במילון המקורי כתוב: סָגוֹר בִּבְרָגִים
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
בָּרַג זֶה אֶל זֶה* ברג זה אל זה*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹג זֶה אֶל זֶה
המונח המעודכן: הִבְרִיג יַחַד
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
פִּתַּח בְּרָגִים* פיתח ברגים*
* במילון המקורי כתוב: פַּתַּח בְּרָגִים
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הִתְרַפָּה* התרפה*
* במילון המקורי כתוב: הִתְרַפֵּה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הִדֵּק בֹּרֶג* הידק בורג*
* במילון המקורי כתוב: הַדֵּק בֹּרֶג
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
יִתֵּד* ייתד*
* במילון המקורי כתוב: יַתֵּד
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
תָּקַע יָתֵד* תקע יתד*
* במילון המקורי כתוב: תָּקוֹעַ יָתֵד
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חָלַץ יָתֵד* חלץ יתד*
* במילון המקורי כתוב: חָלוֹץ יָתֵד
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הִדֵּק יָתֵד* הידק יתד*
* במילון המקורי כתוב: הַדֵּק יָתֵד
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מַסְמֶרֶת* מסמרת*
* במילון המקורי כתוב: מַסְמֵרָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
קְנֵה הַמַּסְמֶרֶת* קנה המסמרת*
* במילון המקורי כתוב: קְנֵה הַמַּסְמֵרָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
רֹאשׁ הַמַּסְמֶרֶת* ראש המסמרת*
* במילון המקורי כתוב: רֹאשׁ הַמַּסְמֵרָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
סִמְרֵר* סמרר*
* במילון המקורי כתוב: סַמְרֵר
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
תָּקַע מַסְמֶרֶת* תקע מסמרת*
* במילון המקורי כתוב: תָּקוֹעַ מַסְמֵרָה
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מַהֲדֵק מהדק, מַהֲדֵק שֶׁל הַמַּסְמֶרֶת* מהדק של המסמרת*
* במילון המקורי כתוב: מַהֲדֵק שֶׁל הַמַּסְמֵרָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חָסַם* חסם*, חָסַם הַמַּסְמֶרֶת* חסם המסמרת*
* במילון המקורי כתוב: חָסוֹם
* במילון המקורי כתוב: חָסוֹם הַמַּסְמֵרָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
כּוּר לַמַּסְמָרוֹת* כור למסמרות*
* במילון המקורי כתוב: כּוּר לַמַּסְמֵרוֹת
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מַסְגְּרוּת* מסגרות*
* במילון המקורי כתוב: מַסְגֵּרוּת
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
סָךְ* סך*
* במילון המקורי כתוב: סוּךְ
דלג למונחים