מסגרות ונפחות (תש"ב)

סינון
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
אִדֵּק בַּמֶּלְחָצַיִם דָּבָר הַטָּעוּן עִבּוּד* אידק במלחציים דבר הטעון עיבוד*
* במילון המקורי כתוב: אַדֵּק בַּמֶּלְחָצַיִם דָּבָר הַטָּעוּן עִבּוּד
העתק
העתק
חלופות תקניות : פַּטִּישׁ מְכֻדַּר חַרְטוֹם
להרחבה
חלופות תקניות : פטיש מכודר חרטום
להרחבה
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
נִקֵּשׁ בְּפַטִּישׁ* ניקש בפטיש*
* במילון המקורי כתוב: נַקֵּשׁ בְּפַטִּישׁ
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חִשֵּׁל* חישל*
* במילון המקורי כתוב: חַשֵּׁל
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חִשֵּׁל בִּמְחֻמָּם* חישל במחומם*
* במילון המקורי כתוב: חַשֵּׁל בִּמְחֻמָּם
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חִשֵּׁל בִּמְצֻנָּן* חישל במצונן*
* במילון המקורי כתוב: חַשֵּׁל בִּמְצֻנָּן
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חִשֵּׁל דֶּרֶךְ טְבִיעָה* חישל דרך טביעה*
* במילון המקורי כתוב: חַשֵּׁל דֶּרֶךְ טְבִיעָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
רָצַף* רצף*
* במילון המקורי כתוב: רָצוֹף
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
רִתֵּךְ* ריתך*
* במילון המקורי כתוב: רַתֵּךְ
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
רִתֵּךְ אֶל* ריתך אל*
* במילון המקורי כתוב: רַתֵּךְ אֶל
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
רִתֵּךְ יַחַד* ריתך יחד*
* במילון המקורי כתוב: רַתֵּךְ יַחַד
העתק
העתק
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
המונח המעודכן: מֶלְקְחֵי מַבְעֲרִים
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חָטַט בְּאִזְמֵל סֵיפִי* חטט באזמל סיפי*
* במילון המקורי כתוב: חָטוֹט בְּאִזְמֵל סֵיפִי
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חִטֵּט בְּאִזְמֵל* חיטט באזמל*
* במילון המקורי כתוב: חַטֵּט בְּאִזְמֵל
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
קִצֵּץ בְּאִזְמֵל* קיצץ באזמל*
* במילון המקורי כתוב: קַצֵּץ בְּאִזְמֵל
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
סִמֵּן בְּמַדְגֵּשׁ* סימן במדגש*
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּן בְּמַדְגֵּשׁ
עדכון: גם סִמֵּן בְּמַקּוֹד
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
נִקֵּב* ניקב*
* במילון המקורי כתוב: נַקֵּב
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
המונח המעודכן: טַבְלַת דְּפוּסִים לְחִשּׁוּל
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מַחֲרֹקֶת שְׁתִי* מחרוקת שתי*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲרֹקֶת שֶׁתִי
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חֵרֵק שׁוֹפִינִים* חירק שופינים*
* במילון המקורי כתוב: חָרֵק שׁוֹפִינִים
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חִדֵּשׁ הַמַּחֲרֹקֶת* חידש המחרוקת*
* במילון המקורי כתוב: חַדֵּשׁ הַמַּחֲרֹקֶת
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חִסֵּם שׁוֹפִינִים* חיסם שופינים*
* במילון המקורי כתוב: חַסֵּם שׁוֹפִינִים
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
שִׁיֵּף* שייף*
* במילון המקורי כתוב: שַׁיֵּף
העתק
חלופות תקניות : נְשֹׁפֶת שִׁיּוּף
להרחבה
חלופות תקניות : נשופת שיוף
להרחבה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הֶחֱלִיק* החליק*
* במילון המקורי כתוב: הַחֲלֵק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
שׁוֹפִין סְגַלְגַּל - רק תמורת oval file. המונח המעודכן תמורת cross file ו-double half-round file: שׁוֹפִין דּוּ-מִקְטָעִי.
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
גֵּרֵד* גירד*
* במילון המקורי כתוב: גָּרֵד
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
גָּרַד* גרד*
* במילון המקורי כתוב: גָּרוֹד
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
המונח המעודכן: מַקְדֵּד זָוִית, מַקְדֵּד יְשַׁר זָוִית
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
קִדֵּד* קידד*
* במילון המקורי כתוב: קַדֵּד
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
המונח המעודכן: גֻּבְתַּת הַמַּקְדֵּחָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
קָדַח* קדח*
* במילון המקורי כתוב: קָדוֹחַ
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
קְדַחְדַּח* קדחדח*
* במילון המקורי כתוב: קְדַחְדָּח
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
קַשְׁתָנִית* קשתנית*
* במילון המקורי כתוב: קַשְׁתָּנִית
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חָרַט* חרט*
* במילון המקורי כתוב: חָרוֹט
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חָרָט חרט מ"ר: חָרָטִים
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הִקְצִיעַ* הקציע*
* במילון המקורי כתוב: הַקְצֵעַ
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חִטֵּט* חיטט*
* במילון המקורי כתוב: חַטֵּט
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
גִּיֵּץ* גייץ*
* במילון המקורי כתוב: גַּיֵּץ
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
שֵׁן הַמַּסּוֹר* שן המסור*
* במילון המקורי כתוב: שֶׁן הַמַּסּוֹר
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
סִכְסֵךְ שִׁנֵּי הַמַּסּוֹר* סכסך שיני המסור*
* במילון המקורי כתוב: סַכְסֵךְ שִׁנֵּי הַמַּסּוֹר
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
נִסֵּר* ניסר*
* במילון המקורי כתוב: נַסֵּר
העתק
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
המונח המעודכן: אֶבֶן הַשָּׂאָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הִשְׁחִיז* השחיז*
* במילון המקורי כתוב: הַשְׁחֵז
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
נְיַר שָׁמִיר* נייר שמיר*
* במילון המקורי כתוב: נְיָר שָׁמִיר
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
לָטַשׁ בְּשָׁמִיר* לטש בשמיר*
* במילון המקורי כתוב: לָטוֹשׁ בְּשָׁמִיר
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חִסֵּם* חיסם*
* במילון המקורי כתוב: חַסֵּם
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
רִפָּה* ריפה*
* במילון המקורי כתוב: רַפֵּה
העתק
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הִלְחִים* הלחים*
* במילון המקורי כתוב: הַלְחֵם
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הִלְחִים יַחַד* הלחים יחד*
* במילון המקורי כתוב: הַלְחֵם יַחַד
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הִלְחִים לְ-* הלחים ל-*, הִלְחִים אֶל* הלחים אל*
* במילון המקורי כתוב: הַלְחֵם לְ-
* במילון המקורי כתוב: הַלְחֵם אֶל
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הִתִּיר הַלְחָמָה* התיר הלחמה*
* במילון המקורי כתוב: הַתֵּר הַלְחָמָה
המונח המעודכן: הִפְרִיד הַלְחָמָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
המונח המעודכן: מַבְעֵר הַלְחָמָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מָדַד יָפֶה* מדד יפה*, מָדַד בְּדִיּוּק* מדד בדיוק*
* במילון המקורי כתוב: מָדוֹד יָפֶה
* במילון המקורי כתוב: מָדוֹד בְּדִיּוּק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מַד-עֹמֶק* מד-עומק*
* במילון המקורי כתוב: מַדְעֹמֶק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מַד-קֹטֶר* מד-קוטר*
* במילון המקורי כתוב: מַדְקֹטֶר
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מַד-פַּח* מד-פח*
* במילון המקורי כתוב: מַדְפָּח
המונח המעודכן: מַדִּיד פַּחִים (תש"ו)
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מַד-תַּיִל* מד-תיל*
* במילון המקורי כתוב: מַדְתַּיִל
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
המונח המעודכן: גָּשׁוֹשׁ חוּץ
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
המונח המעודכן: גָּשׁוֹשׁ פְּנִים
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
סֵרֵט* סירט*
* במילון המקורי כתוב: סָרֵט
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
המונח המעודכן: זָוִיתוֹן
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
המונח המעודכן: סַרְגֵּל קָמָץ, סַרְגֵּל T
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מַזְוִית מזווית ר' מַזְוִיּוֹת
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
יִשֵּׁר* יישר*
* במילון המקורי כתוב: יַשֵּׁר
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
בֹּרֶג בורג ר' בְּרָגִים, לוֹלָב לולב ר' לוֹלָבִים
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
אֹם אום ר' אֻמִּים
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
תִּבְרֵג* תברג*
* במילון המקורי כתוב: תַּבְרֵג
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
בָּרַז בְּמַבְרֵז* ברז במברז*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹז בְּמַבְרֵז
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
תִּבְרֵג בְּמַחְרֵטָה* תברג במחרטה*
* במילון המקורי כתוב: תַּבְרֵג בְּמַחְרֵטָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
בָּרַג* ברג*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹג
המונח המעודכן: הִבְרִיג
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
בָּרַג אֶל* ברג אל*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹג אֶל
המונח המעודכן: הִבְרִיג
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
בָּרַג לְתוֹךְ* ברג לתוך*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹג לְתוֹךְ
המונח המעודכן: הִבְרִיג
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
סָגַר בִּבְרָגִים* סגר בברגים*
* במילון המקורי כתוב: סָגוֹר בִּבְרָגִים
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
בָּרַג זֶה אֶל זֶה* ברג זה אל זה*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹג זֶה אֶל זֶה
המונח המעודכן: הִבְרִיג יַחַד
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
פִּתַּח בְּרָגִים* פיתח ברגים*
* במילון המקורי כתוב: פַּתַּח בְּרָגִים
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
רִפָּה בֹּרֶג* ריפה בורג*
* במילון המקורי כתוב: רַפּוֹת בֹּרֶג
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הִתְרַפָּה* התרפה*
* במילון המקורי כתוב: הִתְרַפֵּה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הִדֵּק בֹּרֶג* הידק בורג*
* במילון המקורי כתוב: הַדֵּק בֹּרֶג
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
עִקֵּר הַבֹּרֶג* עיקר הבורג*
* במילון המקורי כתוב: עַקֵּר הַבֹּרֶג
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
יִתֵּד* ייתד*
* במילון המקורי כתוב: יַתֵּד
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
תָּקַע יָתֵד* תקע יתד*
* במילון המקורי כתוב: תָּקוֹעַ יָתֵד
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חָלַץ יָתֵד* חלץ יתד*
* במילון המקורי כתוב: חָלוֹץ יָתֵד
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הִדֵּק יָתֵד* הידק יתד*
* במילון המקורי כתוב: הַדֵּק יָתֵד
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מַסְמֶרֶת* מסמרת*
* במילון המקורי כתוב: מַסְמֵרָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
קְנֵה הַמַּסְמֶרֶת* קנה המסמרת*
* במילון המקורי כתוב: קְנֵה הַמַּסְמֵרָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
רֹאשׁ הַמַּסְמֶרֶת* ראש המסמרת*
* במילון המקורי כתוב: רֹאשׁ הַמַּסְמֵרָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
סִמְרֵר* סמרר*
* במילון המקורי כתוב: סַמְרֵר
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
תָּקַע מַסְמֶרֶת* תקע מסמרת*
* במילון המקורי כתוב: תָּקוֹעַ מַסְמֵרָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
שִׁקַּע מַסְמֶרֶת* שיקע מסמרת*
* במילון המקורי כתוב: שַׁקֵּעַ מַסְמֵרָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מַהֲדֵק מהדק, מַהֲדֵק שֶׁל הַמַּסְמֶרֶת* מהדק של המסמרת*
* במילון המקורי כתוב: מַהֲדֵק שֶׁל הַמַּסְמֵרָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חָסַם* חסם*, חָסַם הַמַּסְמֶרֶת* חסם המסמרת*
* במילון המקורי כתוב: חָסוֹם
* במילון המקורי כתוב: חָסוֹם הַמַּסְמֵרָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
כּוּר לַמַּסְמָרוֹת* כור למסמרות*
* במילון המקורי כתוב: כּוּר לַמַּסְמֵרוֹת
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
המונח המעודכן: מַסְגְּרִיָּה.
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
מַסְגְּרוּת* מסגרות*
* במילון המקורי כתוב: מַסְגֵּרוּת
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
סָךְ* סך*
* במילון המקורי כתוב: סוּךְ
דלג למונחים