חשבונאות (תשכ"א, תשכ"ד)

סינון
העתק
חשבונאות (תשכ"ד, 1964)
סְטִיַּת גִּוּוּן סטיית גיוון השוני בין גיוון התוצרת המתוכנן ובין הגיוון למעשה
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
דלג למונחים