בעלי חיים – א"י (תשכ"ג)

סינון
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
עֲטַלֵּפוֹן בּוֹדֶנְהַיְמֶר* עטלפון בודנהיימר*
* במילון המקורי כתוב: עֲטַלְּפוֹן בּוֹדֶנְהַיְמֶר
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
הָאַרְנְבָאִים* הארנבאים* סדרה
* במילון המקורי כתוב: הָאַרְנָבָאִים
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
הַדָּרְבָּנִיִּים* הדורבניים* משפחה
* במילון המקורי כתוב: הַדַּרְבָּנִיִּים
העתק
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
פְּסָמוֹן מִדְבָּר* פסמון מדבר*
* במילון המקורי כתוב: פְּסַמּוֹן מִדְבָּר
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
לוּטְרָה* לוטרה*
* במילון המקורי כתוב: לֻטְרָה
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
טִיגְרִיס* טיגריס*
* במילון המקורי כתוב: טִגְרִיס
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
שָׁפָן שפן שם מקובל נוסף שְׁפַן סְלָעִים - רק במקום שיש להבחין ממינים אחרים, כגון מן שְׁפַן עֵצִים - Dendrohyrax
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
חֲזִיר בַּר* חזיר בר*
* במילון המקורי כתוב: חֲזִיר בָּר
העתק
דלג למונחים