מדידה (תשכ"ה)

סינון
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מֵטֶר* מטר*, מ' מ'
* במילון המקורי כתוב: מֶטֶר
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
סֶנְטִימֵטֶר* סנטימטר*, ס"מ ס"מ
* במילון המקורי כתוב: סֶנְטִימֶטֶר
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מִילִימֵטֶר* מילימטר*, מ"מ מ"מ
* במילון המקורי כתוב: מִלִּימֶטֶר
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
יַרְד* ירד*
* במילון המקורי כתוב: יַרְדְּ
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
רַדְיָאן* רדיאן*
* במילון המקורי כתוב: רַדְיָן
דלג למונחים