מדידה (תשכ"ה)

סינון
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
גָּשׁוֹשׁ גשוש מ"ר גָּשׁוֹשׁוֹת
עדכון: ברבים גם גָּשׁוֹשִׁים
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
מְחוּגַת גָּשׁוֹשׁ מחוגת גשוש מ"ר מְחוּגוֹת גָּשׁוֹשׁוֹת
עדכון: ברבים גם מְחוּגוֹת גָּשׁוֹשִׁים
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
פַּרְגֵּל* פרגל*
* במילון המקורי כתוב: פַּרְגָּל
דלג למונחים