ביוב [תברואה] (תשכ"ה)

סינון
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
צִפּוּי שֵׁרַרְד* ציפוי שררד*
* במילון המקורי כתוב: צִפּוּי שֵׁרַרְדְּ
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
קֶשֶׁת קשת רדיוס גדול או בינוני
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
נִיפֶּל* נפל* מ"ר נִפְּלִים
* במילון המקורי כתוב: נִפֵּל
עדכון: ברבים ניפֵּלים
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
נִיפֶּל פָּשׁוּט* נפל פשוט*
* במילון המקורי כתוב: נִפֵּל פָּשׁוּט
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
נִיפֶּל כָּפוּל* נפל כפול*
* במילון המקורי כתוב: נִפֵּל כָּפוּל
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
נִיפֶּל מְרַוֵּחַ* נפל מרווח*
* במילון המקורי כתוב: נִפֵּל מְרַוֵּחַ
דלג למונחים