ביוב [תברואה] (תשכ"ה)

סינון
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
אֲוִירָנִי אווירני, אֵרוֹבִּי* ארובי*
* במילון המקורי כתוב: אֵירוֹבִּי
העתק
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
זוֹאוֹגְלֵאָה* זואוגלאה*
* במילון המקורי כתוב: זוֹאוֹגְלֵיאָה
דלג למונחים