ביוב [תברואה] (תשכ"ה)

סינון
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
אֲוִירָנִי אווירני, אֵרוֹבִּי* ארובי*
* במילון המקורי כתוב: אֵירוֹבִּי
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
לֹא אֲוִירָנִי לא אווירני, אַנְאֵרוֹבִּי* אנארובי*
* במילון המקורי כתוב: אַנְאֵירוֹבִּי
גם אַל-אֲוִירָנִי
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
זוֹאוֹגְלֵאָה* זואוגלאה*
* במילון המקורי כתוב: זוֹאוֹגְלֵיאָה
העתק
תברואה (תשכ"ה, 1965)
גם תַּהֲלִיךְ מַגָּע אַל-אֲוִירָנִי
דלג למונחים