גאוגרפיה (תשי"ט, תשכ"א, תשכ"ה)

סינון
העתק
גאוגרפיה (תשי"ט, תשכ"א, תשכ"ה, 1959)
פְּנִים פנים, כּוֹחוֹת פְּנִים* כוחות פנים*, אֶנְדּוֹגֵנִיִּים אנדוגניים, כּוֹחוֹת אֶנְדּוֹגֵנִיִּים* כוחות אנדוגניים*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחוֹת פְּנִים
* במילון המקורי כתוב: כֹּחוֹת אֶנְדּוֹגֵנִיִּים
העתק
גאוגרפיה ( תשי"ט, 1959)
הֵלֶךְ לַבָּה* הלך לבה*, זֶרֶם לַבָּה* זרם לבה*
* במילון המקורי כתוב: הֵלֶךְ לָבָה
* במילון המקורי כתוב: זֶרֶם לָבָה
העתק
דלג למונחים