חינוך (תשכ"ב, תשכ"ה)

סינון
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
תַּלְמִיד נוֹדֵד תלמיד נודד תלמיד העובר תכופות עם הוריו ממקום למקום ועי"כ מבי"ס לבי"ס
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
הַשְׁהָיָה השהיה תהליך שבו החומר של שנת לימודים אחת ניתן במשך של למעלה משנה
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
אִחוּר איחור הופעה לשיעורים באיחור של זמן. tardiness שבזיכרונות ט, 14 מוסב על איטיות העבודה
העתק
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
כִּתָּה כיתה כגון: במחלקה ד' יש לנו השנה שלוש כיתות: ד'-1,ד'-2,ד'-3
העתק
חינוך (תשכ"ה, 1965)
מַחֲזוֹר מחזור כגון: מַחֲזוֹר תשט"ז, כלומר המסיימים לימודיהם בתשט"ז

class class e.g. class of 1956
דלג למונחים