חינוך (תשכ"ב, תשכ"ה)

סינון
העתק
חינוך ( תשכ"ה, 1965)
תַּלְמִיד נוֹדֵד תלמיד נודד תלמיד העובר תכופות עם הוריו ממקום למקום ועי"כ מבי"ס לבי"ס
העתק
חינוך ( תשכ"ה, 1965)
הַשְׁהָיָה השהיה תהליך שבו החומר של שנת לימודים אחת ניתן במשך של למעלה משנה
העתק
חינוך ( תשכ"ה, 1965)
אִחוּר איחור הופעה לשיעורים באיחור של זמן. tardiness שבזיכרונות ט, 14 מוסב על איטיות העבודה
העתק
העתק
חינוך ( תשכ"ה, 1965)
כִּתָּה כיתה כגון: במחלקה ד' יש לנו השנה שלוש כיתות: ד'-1,ד'-2,ד'-3
העתק
חינוך ( תשכ"ה, 1965)
מַחֲזוֹר מחזור כגון: מַחֲזוֹר תשט"ז, כלומר המסיימים לימודיהם בתשט"ז

class class e.g. class of 1956
דלג למונחים