חוזק חומרים (תשכ"ח)

סינון
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
כּוֹחַ צִירִי* כוח צירי*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ צִירִי
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
כּוֹחַ אֶקְסְצֶנְטְרִי* כוח אקסצנטרי*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ אֶקְסְצֶנְטְרִי
העתק
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
כּוֹחַ פָּנִי* כוח פני*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ פָּנִי
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
כּוֹחַ מָסִי* כוח מסי*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ מַסִּי
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
כּוֹחַ הֶתְמֵד* כוח התמד*, כּוֹחַ אִינֶרְצִיָּה* כוח אינרצייה*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ הֶתְמֵד
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ אִינֶרְצְיָה
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
כּוֹחַ צֶנְטְרִיפוּגִי* כוח צנטריפוגי*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ צֶנְטְרִיפוּגִי
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
כּוֹחַ צֶנְטְרִיפֵּטִי* כוח צנטריפטי*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ צֶנְטְרִיפֵּטִי
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
הֹלֶם הולם כוח הפועל במשך זמן קצר מאוד
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
כּוֹחַ נִצָּבִי* כוח ניצבי*, כּוֹחַ נוֹרְמָלִי* כוח נורמלי*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ נִצָּבִי
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ נוֹרְמָלִי
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
כּוֹחַ גְּזִירָה* כוח גזירה*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ גְּזִירָה
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
זוּג כּוֹחוֹת* זוג כוחות*
* במילון המקורי כתוב: זוּג כֹּחוֹת
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹמֵנְט כְּפִיפָה* מומנט כפיפה*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ כְּפִיפָה
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מוֹמֵנְט פִּתּוּל* מומנט פיתול*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ פִּתּוּל
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
תְּגוּבָה תגובה, רֵאַקְצִיָּה* ריאקצייה*
* במילון המקורי כתוב: רֵאַקְצְיָה
דלג למונחים