חוזק חומרים (תשכ"ח)

סינון
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
מִבְנֶה מבנה, קוֹנְסְטְרוּקְצִיָּה* קונסטרוקצייה*
* במילון המקורי כתוב: קוֹנְסְטְרוּקְצְיָה
העתק
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
קוֹרָה מַלְבְּנִית* קורה מלבנית*
* במילון המקורי כתוב: קוֹרָה מַלְבֵּנִית
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
קוֹרַת קָמָץ* קורת קמץ*, קוֹרַת T קורת T
* במילון המקורי כתוב: קוֹרַת קָמֵץ
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
קוֹרַת קְמָצַיִם* קורת קמציים*, קוֹרַת I קורת I
* במילון המקורי כתוב: קוֹרַת קְמֵצַיִם
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
קוֹרַת חֵי"ת* קורת חי"ת*, קוֹרַת U קורת U
* במילון המקורי כתוב: קוֹרַת חֵית
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
קוֹרַת רֵי"שׁ* קורת רי"ש*, קוֹרַת L קורת L
* במילון המקורי כתוב: קוֹרַת רֵישׁ
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
קְלִפָּה צִילִינְדֵּרִית* קליפה צילינדרית*
* במילון המקורי כתוב: קְלִפָּה צִילִנְדְּרִית
העתק
חוזק חומרים (תשכ"ח, 1968)
קְלִפָּה אֵלִיפְּסוֹאִידִית* קליפה אליפסואידית*
* במילון המקורי כתוב: קְלִפָּה אֶלִּיפְּסוֹאִידִית
דלג למונחים