צילום (תשכ"ח)

סינון
העתק
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)

to crop to crop the margins
המונח המעודכן: קִטֵּם.
דלג למונחים