צילום (תשכ"ח)

סינון
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
נְיַר הַעְתָּקָה לְאַלְתַּר* נייר העתקה לאלתר*
* במילון המקורי כתוב: נְיַר הַעְתָּקָה לְאַלְתָּר
העתק
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)

to crop to crop the margins
המונח המעודכן: קִטֵּם.
דלג למונחים