צילום (תשכ"ח)

סינון
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
תֵּאוֹדוֹלִיט הַסְרָטָה* תאודוליט הסרטה*
* במילון המקורי כתוב: תֵּיאוֹדוֹלִיט הַסְרָטָה
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
תֵּאוֹדוֹלִיט צִלּוּם* תאודוליט צילום*
* במילון המקורי כתוב: תֵּיאוֹדוֹלִיט צִלּוּם
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
מַצְלֵמַת שִׁעְתּוּק* מצלמת שעתוק*
* במילון המקורי כתוב: מַצְלֵמַת שַׁעְתּוּק
העתק
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
מַצְלֵמַת רֶפְלֵקְס בִּשְׁתֵּי עַצְמִיּוֹת* מצלמת רפלקס בשתי עצמיות*
* במילון המקורי כתוב: מַצְלֵמַת רֶפְלֶקְסְ בִּשְׁתֵּי עַצְמִיּוֹת
דלג למונחים