צילום (תשכ"ח)

סינון
העתק
צילום (תשכ"ח, 1968)
נִעֲנֵעַ* ניענע*
* במילון המקורי כתוב: נִעֲנַע
דלג למונחים