תרבות הגוף [חינוך גופני] (תשי"ח–תשכ"ח)

סינון
העתק
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
נְגִיעָה חוֹזֶרֶת נגיעה חוזרת נגיעה שנייה בכדור לפני שנגע בקרקע או בשחקן אחר
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
עדכון במונח: גם זְרִיקַת עוֹנְשִׁין.
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
זְרִיקַת בֹּרֶג זריקת בורג זריקת כדור בכיוון הגב, תוך סיבוב הגוף לכיוון הזריקה
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
תֵּיקוּ תיקו שימוש הלשון: תיקו אפס, תיקו אחד וכו'
עדכון: שימוש הלשון הוא 'תיקו אפס', 'תיקו אחת' וכו'.
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
תְּחוּם הַשּׁוֹעֵר תחום השוער במשחק ל-11 שחקנים: תחום השלושה-עשר; במשחק ל-7 שחקנים: תחום השישה
העתק
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
קַו הָעוֹנְשִׁין* קו העונשין* במשחק ל-11 שחקנים: קו התשעה-עשר; במשחק ל-7 שחקנים: קו התשעה
* במילון המקורי כתוב: קַו הָעֳנָשִׁין
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
מַשְׁחֶלֶת* משחלת* להשחלת השרוכים
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁחֶלֶת
דלג למונחים