תרבות הגוף [חינוך גופני] (תשי"ח–תשכ"ח)

סינון
העתק
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
נְגִיעָה חוֹזֶרֶת נגיעה חוזרת נגיעה שנייה בכדור לפני שנגע בקרקע או בשחקן אחר
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
עדכון במונח: גם זְרִיקַת עוֹנְשִׁין.
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
זְרִיקַת בֹּרֶג זריקת בורג זריקת כדור בכיוון הגב, תוך סיבוב הגוף לכיוון הזריקה
העתק
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
תְּחוּם הַשּׁוֹעֵר תחום השוער במשחק ל-11 שחקנים: תחום השלושה-עשר; במשחק ל-7 שחקנים: תחום השישה
העתק
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
קַו הָעוֹנְשִׁין* קו העונשין* במשחק ל-11 שחקנים: קו התשעה-עשר; במשחק ל-7 שחקנים: קו התשעה
* במילון המקורי כתוב: קַו הָעֳנָשִׁין
העתק
חינוך גופני (תשכ"ג, 1963)
מַשְׁחֶלֶת* משחלת* להשחלת השרוכים
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁחֶלֶת
דלג למונחים