תרבות הגוף [חינוך גופני] (תשי"ח–תשכ"ח)

סינון
העתק
העתק
העתק
העתק
חינוך גופני (תשי"ח, 1958)
חֲתָךְ* חתך*, מַכַּת חֲתָךְ* מכת חתך*
* במילון המקורי כתוב: חֶתֶךְ
* במילון המקורי כתוב: מַכַּת חֶתֶךְ

cut cut n.
העתק
חינוך גופני (תשי"ח, 1958)
"חֲזֹר"* "חזור"* כגון: השופט פסק "חזור"
* במילון המקורי כתוב: "חֲזוֹר"

let let n.
העתק
חינוך גופני (תשי"ח, 1958)
רֶשֶׁת רשת פגיעת כדור ברשת בשעת הפתיחה
העתק
העתק
חינוך גופני (תשי"ח, 1958)
טֵנִיס* טניס*, מִשְׂחַק טֵנִיס* משחק טניס*
* במילון המקורי כתוב: טֶנִּיס
* במילון המקורי כתוב: מִשְׂחַק טֶנִּיס
העתק
חינוך גופני (תשי"ח, 1958)
כַּדּוּר טֵנִיס* כדור טניס*
* במילון המקורי כתוב: כַּדּוּר טֶנִּיס
העתק
חינוך גופני (תשי"ח, 1958)
טֵנִיסַאי* טניסאי*, שַׂחְקַן טֵנִיס* שחקן טניס*
* במילון המקורי כתוב: טֶנִּיסַאי
* במילון המקורי כתוב: שַׂחְקַן טֶנִּיס
דלג למונחים